บทบรรณาธิการ
การติดตามแนวโน้มการท่องเที่ยวเป็นภาระงานที่ถูกระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏอยู่ใน Job Description ของกอง/งานที่สังกัดอยู่ (นั่นก็คือ กองวิจัยการตลาด ททท.) วิธีการติดตามแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ปฏิบัติอยู่ คือ การอ่าน ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น

Euromonitor / Trendwatching / Mintel และเว็บไซต์ข่าวต่างๆ เช่น Breakingtravelnews. com /Travel Impact Newswire / eturbonews.com บางครั้งก็มีจากสำนักข่าวซินหัว และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดภาวะการอ่านแบบเรื่อยเปื่อย จึงมีการจัดทำเป็นรายงานการติดตามแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก (มี 2 หมวด คือ หมวดสถานการณ์ท่องเที่ยว และหมวดพฤติกรรมผู้บริโภค) จัดทำเป็นรายเดือน เผยแพร่ในระบบ Intranet ของ ททท. และ เรียบเรียงลงใน TAT Journal เป็นประจำ

ทุกครั้งที่ได้อ่านรายงานการติดตามแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะในหมวดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เราจะรู้ทัน นักท่องเที่ยว รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บางพฤติกรรมก็เข้าใจได้ แต่หลายพฤติกรรมก็ไม่เข้าใจ ครั้งล่าสุด จำได้ว่า  เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวรัสเซียจำนวนมากไปท่องเที่ยวที่อิตาลี และนักท่องเที่ยวรัสเซียมักมีพฤติกรรมค่อนข้างหยาบคาย ไร้มารยาท ดังนั้น โรงแรมใน Tuscany ได้ทำโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่ชาวรัสเซียผู้ร่ำรวย ให้รู้ถึงมารยาท ที่ควรปฏิบัติของอิตาลี คล้ายๆ DO and DON‘T ที่เราเคยทำ ในการสั่งสอนคนรัสเซีย (รวยๆ) ที่ปรากฏในโฆษณา เช่น

  • ให้ทิป แต่ไม่ต้องมากจนเกินไปนัก เพราะจะทำให้ดูเหมือนเป็นพวกเพิ่งรวยและดูไม่มีรสนิยม
  • อย่าโอ้อวดโดยการสั่งไวน์ขวดที่แพงที่สุดในเมนู
  • อย่าคาดหวังว่าอาหารที่คุณสั่งจะมาทันทีพร้อมๆ กัน เพราะปกติจะมาทีละจาน (Course by Course)
  • อย่าใส่บิกินีกับรองเท้าส้นสูงเดินไปรอบๆ สระว่ายน้ำ

นับว่าเป็นโฆษณาที่ฮือฮามาก โดยเผยแพร่ต่อเนื่องในสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์รัสเซีย และในโลกออนไลน์ ผลจาก โฆษณานี้ จะทำให้พฤติกรรมคนรวยรัสเซียเปลี่ยนไปหรือไม่ คงต้องติดตามตอนต่อไป

สิ่งที่มากับการติดตามแนวโน้มอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ คือ การบัญญัติศัพท์มากมายของสำนักวิจัย แรกๆ ก็รู้สึกสนุก และจำไปพูดบ้าง แต่หลังๆ เริ่มตามไม่ทัน เพราะมีการผลิตศัพท์ใหม่ทุกวัน โดยเฉพาะการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคของสำนักวิจัย ต่างๆ ยกตัวอย่าง ของสำนัก Euromonitor แบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Undaunted Striver / Savvy Maximiser / Content Streamer / Secure Traditionalist

ย้อนกลับมาพิจารณาในส่วนของ ททท. พบว่า ในงานวิจัยของ ททท. ได้สถาปนาคำศัพท์มากมาย ส่วนใหญ่เป็นคำศัพท์ ที่ใช้ในการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น Succeeder / Reformer ในงานวิจัยตลาดศักยภาพสูงอาเซียน หรือในงานวิจัย เรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มเดินทางซ้ำ ททท. แบ่งกลุ่มเดินทางซ้ำเป็น 4 กลุ่ม คือ Old Habit / Location Fanatic / Activity Compulsive / True Explorer การจัดแบ่งดังกล่าวคือการแบ่ง Segment โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเจาะกลุ่มตลาด อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการติดตามแนวโน้มโลก ได้ระบุว่า อนาคตนักท่องเที่ยวจะ Segment ไม่ได้ เพราะมัน Fragment มากๆ สำหรับนักวิจัยและนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวคงจะเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก ไม่แน่นะ ในอนาคตนักท่องเที่ยว จะเป็น 1 คน 1 แบบ (หรือขณะนี้ได้เป็นเช่นนี้ไปแล้ว)

มาถึง TAT Journal ไตรมาสนี้ คุณโตมร ศุขปรีชา เขียนถึง Black Tourism ไม่ใช่ Dark Tourism ที่เราคุ้นๆ กัน ส่วนผู้กำกับหนุ่มฮอตแห่งปี นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ยืนยันลายเซ็นตัวเอง ด้วยบทความเรื่อง การท่องเที่ยวแบบหน้าสด และ บ.ก. วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ มาทั้งแนว Dark & Death ในบทความเรื่อง Tourism, Camera, and Death อยากให้ลองอ่านดู

จะว่าไป การได้พูดศัพท์แปลกๆ ใหม่ๆ มันก็ดูเซ็กซี่ เร้าใจ หายง่วง ได้เหมือนกัน

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
บรรณาธิการ


เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

ธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จุฑาพร  เริงรณอาษา

รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
พงศธร เกษสำลี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด

สมรัก คำพุทธ 

อานุภาพ ธีรรัฐ  

รองผู้ว่าการด้านบริหาร

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

   
   

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
จรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
บุษกร พรหมมาโนช ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
พิชยา สายแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
ปรัชญากรณ์ ไชยคช หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ พนักงานวางแผน
สุจิตรา แย้มงามเหลือ พนักงานบันทึกข้อมูล

 

download PDF และอ่าน ebook ดาวน์โหลด PDF และอ่าน eBook คลิกที่นี่


 

 

สารบัญ

  •  บทบรรณาธิการ

Tourism Situation

Tourism Research

From the Cover

Tourism Trend

Tourism Seminar

Special

Low Carbon Tourism

Tourism @ AEC

 

 

^ to top || TAT 4/2014