บทบรรณาธิการ

ในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา มีงานอยู่ 2 งาน ที่เราติดตามอยู่อย่างต่อเนื่อง งานหนึ่งติดตาม อย่างจริงจัง เข้าร่วมทุกปี พร้อมกับประกาศตัวว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ งานนี้จัดในประเทศไทย โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ชื่องาน Creativity Unfold ปีล่าสุด งานนี้มีชื่อเล่นสั้นๆ ว่า CU


อีกงานหนึ่ง ติดตามอยู่ห่างๆ ไม่ประกาศกล้าว่าเป็นแฟน เพราะแค่ แอบชอบ แอบปลื้ม ตามประสาคนบ้าเทรนด์ งานนั้นคือ Cannes Lions International Festival of Creativity เทศกาลประกวดโฆษณาและความคิด สร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปีนี้จัดเป็นปีที่ 61 ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2557 ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส


ปีนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานคานส์ ไลอ้อนส์ ครั้งที่ 61 Theme ของปีนี้ คือ Creativity in Action ตลอดระยะเวลา 7 วัน มีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้การใช้เวลาในแต่ละวัน ที่เข้างาน ต้องวางแผนอย่างดี ระหว่างจัดวางเวลาในแต่ละวัน เราต้องฮัมเพลง ได้อย่าง เสียอย่าง ของพี่ป้อม อัสนี สลับกับเพลง อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน ของ ทาทา ยัง ตลอดเวลา


งาน CU ของ TCDC มีกลิ่นอายหลายอย่างคล้ายคานส์ ไลอ้อนส์ (แต่ยังไงก็ยังเล็กกว่ามากๆ) พลังสร้างสรรค์ ของทั้งสองงาน คือ ส่วนผสมที่กำหนดขึ้นจากพลังของคนจัดงานและผู้เข้าร่วมงาน แม้ว่างาน CU จะไม่มี หมุดหมายที่การแจกรางวัล แต่แค่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทำงาน แค่นี้ก็ทำให้ชีวิตเราสดชื่นขึ้นแล้ว อย่างไร ก็ตาม สำหรับงานคานส์ ไลอ้อนส์ครั้งนี้ เราจะพยายามสรุปความตามที่เราสนใจให้ฟังและอ่านต่อไป ขอให้ติดตาม


สำหรับ TAT Journal ไตรมาสนี้ กอง บ.ก. ตัดสินใจนำเรื่อง T-Pop ขึ้นปก เพราะเราคิดว่ากระแส T-Pop น่าจะสุกงอม หอมหวานพอที่จะนำมาพูดถึงแล้ว ลองติดตามอ่านดู เพราะมีหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจไม่ใช่สุกงอม หอมหวาน แต่กลายเป็น ชิงสุกก่อนห่าม ก็ว่ากันไป

ต้องขอจบดื้อๆ แบบนี้ เพราะต้องเข้าฟังหัวข้อต่อไปแล้ว ต้องรีบ เพราะคนเยอะ คิวยาว หัวข้อที่เลือก และกำลังจะเข้าฟัง คือ Independence is Good for Everybody หัวข้อนี้ สำหรับอินดี้อย่างเราแท้ๆ
(ตอนเขียนบทบรรณาธิการ ยังอยู่ครึ่งทางของงานคานส์ ไลอ้อนส์)

หมายเหตุ : ที่นี่ไม่มีบอลให้ดูทุกคู่ สู้เมืองไทยก็ไม่ได้

 

                             ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
                             บรรณาธิการ


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

ธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จุฑาพร  เริงรณอาษา

รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ 10
วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
พงศธร เกษสำลี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด

สมรัก คำพุทธ 

อานุภาพ ธีรรัฐ  

รองผู้ว่าการด้านบริหาร

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

มานิตย์ บุญฉิม    ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
   

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการกองติดตามและประเมินผล
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์           ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
จรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
บุษกร พรหมมาโนช ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
จิรา  บัวทอง              หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ        พนักงานวางแผน
สุจิตรา แย้มงามเหลือ      พนักงานบันทึกข้อมูล

 

download PDF และอ่าน ebook
 ดาวน์โหลด PDF และอ่าน eBook คลิกที่นี่


 

สารบัญ

  •  บทบรรณาธิการ

Tourism Situation

Tourism Research

From the Cover

Tourism Trend

Tourism Seminar

Tourism Talk

Low Carbon Tourism

Pop Culture Tourism

Tourism @ AEC

 

 

^ to top || TAT 3/2014