บทบรรณาธิการ

ในช่วงปี 2540 สมัยที่ยังรับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์ ของ ททท. ได้ออกจดหมายข่าวรายเดือน ชื่อ ecotourism newsletter โดยทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ เนื้อหาส่วนใหญ่ ก็จะป้วนเปี้ยนอยู่กับเรื่องกิจกรรมการอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องการท่องเที่ยว ชื่อคอลัมน์ก็จะตั้งให้อยู่ใน theme เรื่อง ecotourism คอลัมน์ที่นำเสนอ เช่น eco movement / eco seminars / eco activities /eco talks เป็นต้น

เมื่อหวนกลับไปคิดเรื่องนี้มีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เคยเลือนไปจากความทรงจำ อย่างเรื่องที่เขียนพาดพิงถึงแนวกำแพงที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ เรื่องที่พาดพิงกรมป่าไม้ (สมัยนั้น หน่วยงานที่ดูแลอุทยานแห่งชาติ คือ กรมป่าไม้) กรณีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาและการเก็บประเด็นไปทำงานต่อ

 

เรื่องท่องเที่ยวจักรยานเป็นอีกเรื่องที่ได้รับความนิยม มีการสรุปผลการเข้าประชุมเมืองจักรยานที่ออสเตรเลีย และ ททท. ก็ผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน อย่างต่อเนื่อง ทริปจักรยานที่จัดต่อเนื่องกันทุกปี อย่างทริปที่ popular มีชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีคือทริปที่ขี่ข้ามประเทศ จากเชียงรายออกไปเชียงรุ้ง สิบสองปันนา จากนั้น ก็นั่งเรือกลับ นี่ยังไม่รวมทริป around Thailand ที่ขี่กันเป็นเดือน หรือทริปขี่สั้น ๆ ในเมืองเล็ก ๆ

ตอนนี้ ecotourism newsletter ก็เหลือเพียงแค่ความทรงจำ เพราะได้เลิกทำไปเมื่อประมาณปี 2544 สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับคนทำงาน ก็คือ เราได้ทำเรื่องที่เราอยากทำ และเราได้เพื่อนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กันเพิ่มขึ้น และคบหากันจนถึงวันนี้ บทสนทนาเมื่อเจอกันตอนนี้ ก็มักจะรื้อฟื้นเรื่องเก่า ๆ มาคุยกัน ตลอดจนการ up date เรื่องสถานการณ์ปัจจุบัน

กลับมาสู่ เรื่องราวในปัจจุบัน

ททท. เดินหน้าต่อเนื่องเรื่องการอนุรักษ์ ด้วยโครงการ 7 greens พร้อม ๆ กับการส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย การส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย และสิ่งหนึ่งที่มุ่งเน้น
ในปีนี้ คือ เรื่อง วิถีไทย หรือ Thainess / Thai ways of life

TAT Tourism Journal ไตรมาสนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวกับ วิถีไทย / ความเป็นไทย / ไทย ไทย หลายเรื่อง เช่น เป็นไทย ไม่เป็นทาส คอลัมน์ pop culture tourism หรือบทสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง รายได้ก้าวกระโดดด้วยอาหารไทย รวมทั้งเรื่องจากปก ไตรมาสนี้ เป็นเรื่อง retro market ในกระแส nostalgia tourism  ลองพลิกอ่านกันดู

ในช่วงที่ผ่านมา มีการนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ และสร้างปรากฏการณ์เล็ก ๆ ที่น่าสนใจ คือ กรณี เหล้าพื้นถิ่น ที่ตั้งชื่อแบรนด์ว่า หมาใจดำ อันนี้ ทำมาได้ประมาณ 5-6 ปีแล้ว โด่งดังในวงคนกลุ่มหนึ่ง เป็นเหล้าที่ทำจากนํ้าหวานของดอกมะพร้าว และโด่งดัง อื้ออึงที่จังหวัดเชียงใหม่  ที่ชอบมาก คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำได้ modern มาก เป็นเหมือนขวดวอดก้า ไอเดียอันนี้ โดนจริง ๆ

หรือ อีกกรณีหนึ่งคือ ยีนส์หนุมาน เป็นยีนส์สัญชาติไทย ใส่ความเป็นไทยในยีนส์ เช่น กระดุมรูปหนุมาน ลายสัก ลายยันต์ ตอนนี้ดังในระดับนานาชาติ ประเด็นเล็ก ๆ เรื่อง หมาใจดำ และยีนส์หนุมาน เคยกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์ คุณชาติฉกาจ ไวยกวี  real touristic น่าจะเป็นไตรมาส 2 ปี 2555

ไตรมาสนี้ ก็ประมาณนี้ ไม่มีเรื่องผู้ว่า กทมฺ. ไม่มีเรื่อง Harlem Shake ไม่มีเรื่อง Fifty Shades of Grey ไม่มีเรื่องการเตรียมรับมือกับวิกฤติไฟฟ้า 5-12 เมษายน 2556 และไม่มีเรื่องตอบโจทย์ประเทศไทย

แค่นี้นะ จบนะ


ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

 


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษาระดับ 11
สุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษาระดับ 10
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
สรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ    รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
วิไลวรรณ ทวิชศรี         รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
ธวัชชัย อรัญญิก    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
พงศธร เกษสำลี      รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์    รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สันติ ชุดินธรา    ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

 

บรรณาธิการ

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

 

กองบรรณาธิการ

อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลอสแอนเจลิส
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล           ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์      ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
พรหมเมธ นาถมทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
โศรยา หอมชื่น              หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ        พนักงานวางแผน
สุจิตรา แย้มงามเหลือ      พนักงานบันทึกข้อมูล

 

TAT Tourism journal 2/2556

 ดาวน์โหลด PDF และอ่าน eBook คลิกที่นี่


 

สารบัญ

  • บทบรรณาธิการ

from the cover

Tourism Situation

Tourism Research

Tourism Seminar

Tourism Talk

Tourism Trend

Low Carbon Tourism

Pop Culture Tourism

Tourism@ AEC