#1  The Year of Integration
     ข้อมูลจาก Google พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 74 จะจดจำแบรนด์ได้หากแบรนด์นั้นมีการใช้สื่อแบบบูรณาการทั้งสื่อ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อออนไลน์

 #2  The Year of SoLoMo
     So มาจาก Social Maturity หรือการที่แหล่งท่องเที่ยวจะต้องหันมาส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และมีการวางแผนการใช้งบประมาณสำหรับสื่อดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า Facebook ไม่ใช่คำตอบของทุกกลยุทธ์ทางการตลาด แหล่งท่องเที่ยวยังสามารถส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น Foursquare   หรือแม้กระทั่งการใช้เสิร์ชเอ็นจิ้น การใช้ Foodspotting ที่ให้บริการข้อมูลของอาหารและสถานที่ตั้ง Instagram โปรแกรมการแบ่งปันภาพถ่ายที่มาพร้อมสถานที่ตั้ง การใช้ Microblog ที่สามารถโพสต์รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ ลิงค์ และเสียงที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน Pinterest  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักการตลาดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว และ Google+

     Lo มาจาก Location-based โดยบริการนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป และกลายเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญทางการตลาด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ ข้อความ reviews คูปอง และรายการส่งเสริมการขาย

     นอกจากนี้ การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของสมาร์ทโฟนก็จะทำให้เรากำลังจะก้าวสู่ยุคใหม่ของการชำระค่าสินค้าและบริการโดยวิธี ‘tap & pay’

     Mo หรือ Mobile Marketing มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าร้อยละ 70 ของการค้นหาหรือ Search จะนำมาซึ่ง action หรือการซื้อภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

     และผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะใช้เวลาเฉลี่ย 90 วินาทีในการตอบสนองต่อข้อความ SMS และ 30 นาทีต่อการตอบอีเมล์ นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2.7 ชั่วโมงสำหรับการใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน 1 วัน

     เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมของผู้ใช้สมาร์ทโฟนพบว่าร้อยละ 80 ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดูแผนที่และทิศทางในการเดินทางร้อยละ 60 ใช้ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น เช่น ข้อมูลร้านอาหาร และการแสดงต่าง ๆ  ในขณะที่ ร้อยละ 40  ใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น โรงแรมและเที่ยวบิน

     นอกจากนี้เมื่อกล่าวถึง Mobile ก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าไม่ได้หมายความเฉพาะโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเท่านั้น หากหมายรวมถึงแท็บเล็ตและแก็ดเจ็ตประเภทอื่นด้วย  โดยมีการคาดการณ์ว่ายอดขายแท็บเล็ตจะสูงถึง 300 ล้านเครื่องในปี 2015 จากจำนวน 60 ล้านเครื่องในปี 2011

#3  The Next Generation of Experience
     การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นประสบการณ์เชิงลึกมากขึ้น เช่น การใช้ Augmented Reality ในการหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว หรือปรากฏการณ์ Gamification ที่พบว่าในปัจจุบันยอดผู้เล่นเกมส์ในสื่อสังคมออนไลน์มีมากกว่ายอดผู้ชมทีวีในช่วงเวลาไพร์มไทม์ โดยจากการสำรวจพบว่าการเล่มเกมส์ออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการด้านประสบการณ์ได้ดีกว่า

     ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยว (Destination) ควรมีการนำเสนอเรื่องเล่าหรือ Storytelling เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในส่วนที่นักท่องเที่ยวต้องการ

#4  Get Serious about  Customer Review Websites
     นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีการ reviews จะมีโอกาสซื้อสินค้าและบริการมากกว่าเว็บไซต์ปกติถึง 2 เท่า
เนื่องจากในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถจัดรายการนำเที่ยวด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถดูข้อมูลจากการ reviews และการ comments ที่เป็นปัจจุบัน ภาพถ่ายและวิดีโอ ตลอดจนข้อเสนอแนะ (Recommendations ) ต่าง ๆ โดยผนวกเข้ากับข้อมูลจากผู้คนท้องถิ่นในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Foursquare Yelp และ Gowalla.

#5 Video is center stage

     จากการสำรวจพบว่าจำนวนผู้เข้าชมวิดีโอออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก นักการตลาดควรหันมาสนใจและทำให้สินค้าและบริการของตนมีชีวิตผ่านสื่อวิดีโอ เช่น ภาพยนตร์โฆษณา การสาธิตวิธีการใช้สินค้าและบริการ และให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
โดยข้อมูลจากการสำรวจของ comScore Video Metrix ในตลาดอเมริกันเมื่อเดือนธันวาคม 2011 ที่ผ่านมาพบว่า มียอดผู้ใช้ที่ชมวิดีโอทุกวันผ่านสื่อออนไลน์ถึงประมาณ 105.1 ล้านคน

#6 Meeting Technology has Leapt into the 21st Century

 

     เทคโนโลยีนำสมัยในปัจจุบันจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก เช่น การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของสมาร์โฟนและแท็บเล็ต การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน หรือการใช้ Facebook Fanpage มาใช้ช่วยในการจัดประชุมหรือสัมมนา ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดประชุมสัมมนาสามารถรวบรวมความคิดเห็นหลังการสัมมนาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ iPad ยังสามารถนำมาใช้จดบันทึกระหว่างการประชุม หรือสามารถใช้ร่วมกับ LCD โปรเจ็คเตอร์ในการนำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาได้อีกด้วย รวมไปถึงบริการ Virtual Fam Trip ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวได้โดยแทบไม่ต้องขยับออกไปจากโต๊ะทำงาน

#7 Destination Marketing is much more than just selling a destination

     นอกจากการส่งเสริมการตลาดแล้ว แหล่งท่องเที่ยวควรมีการจัดการด้านชื่อเสียง (Reputation Management) ในเวลาเดียวกันด้วย เช่น  แคมเปญหลักที่เน้นย้ำว่าบริเวณโดยรอบได้ถูกฟื้นฟูแล้วภายหลังเหตุการณ์ 9/11 หรือ แคมเปญ Come and be Inspired by Iceland ของประเทศไอซ์แลนด์ที่ออกมายืนยันว่าประเทศไอซ์แลนด์ยังคงเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยว และมีเพียงพื้นที่ส่วนน้อยของประเทศเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ


     การสัมมนาในหัวข้อ ‘We do everything to make holidays perfect’: กรณีศึกษาความสำเร็จของแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และแนวโน้มการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวในปี 2012 เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมนานาชาติ Travel Zoom: 2nd Conference on Strategic and Creative Marketing in Tourism ที่เมือง Bled สาธารณรัฐสโลวีเนีย ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2555 โดยถือได้ว่าเป็นเวทีการประชุมนานาชาติด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปตะวันออก


เรื่อง : Manolis Psarros,
Managing Director of abou Tourism, Greece
 
เรียบเรียง : ณัฏฐิรา อำพลพรรณ