บทบรรณาธิการ

ห้องสมุด ที่นี่ ที่รัก

ตั้งแต่จำความได้ วันแห่งความรัก ไม่เคยมีความหมายและความสำคัญใดๆ กับชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการงาน นอกจากนั้น ออกจะยังขำๆ ขื่นๆ กับปรากฏการณ์ทางสังคมหลายๆ อย่าง เช่น การมอบดอกกุหลาบ การจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก รวมถึงการใส่เสื้อผ้าสีชมพู ล่าสุดมีการข่มขู่ของผู้ใหญ่ ไม่ให้เด็กกลับบ้านหลังสี่ทุ่ม

วันแห่งความรักปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันที่ถูกเลือกให้เป็นวันเปิดห้องสมุด ททท. หลังจากปิดปรับปรุงมานานกว่า ๒ ปี เป็นการปรับโฉมให้เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ทันสมัย โดยกิจกรรมในวันเปิด ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศสบายๆ ดูจากกำหนดการนี้ 

 

กำหนดการ วันเปิดห้องสมุด 14 กุมภาพันธ์ 2555

14.00 น. เดินชม ดื่มชา ค้นหาหนังสือที่รัก
14.30 น. ผู้ว่า ททท. สารภาพหมดใจ “มีอะไรกับห้องสมุด”
14.45 น. เสวนา “ห้องสมุด ที่นี่ ที่รัก” วงศ์ทนง feat. ภิญโญ ,โตมร
16.00 น. จบกันด้วยดี

หมายเหตุ ททท.เชิญวิทยากรจากภายนอก ๓ ท่าน คือ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา และ โตมร ศุขปรีชา ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ห้องสมุด ที่นี่ ที่รัก”

นอกจากกำหนดการแล้ว ยังมีคำประกาศเจตนารมย์ จุดยืน และพันธกิจของห้องสมุดท่องเที่ยวแห่งนี้ ที่ดูขึงขังจริงจัง ตามข้อความด้านล่าง

จาก web 2.0 ถึง Library 2.0 จาก Modern Marketing ถึง Modern Library จาก E – Commerce ถึง E Library

ปัจจุบันพื้นที่ทางกายภาพที่เรียกว่า ห้องสมุด เริ่มมีบุคคลิกภาพเป็นของตัวเอง เริ่มมีการพัฒนาให้เป็นห้องสมุดเฉพาะ เช่น ห้องสมุดดนตรี ห้องสมุดด้านการออกแบบ ทั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ การประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ห้องสมุดสมัยใหม่ คือ ห้องสมุดที่ไร้หนังสือ และกระดาษ บรรณารักษ์ หรือ Librarian ถูกเรียกขานใหม่ในชื่อ Cybrarian ภายใต้บุคคลิกภาพใหม่ ที่ว่องไว ทันสมัย รักในงานบริการ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของห้องสมุดเริ่มเปลี่ยนจากการสืบค้นข้อมูล เป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต เป็นห้องสมุดที่สร้างความสุข

ตลอดช่วงบ่ายของวันแห่งความรักปีนี้ มีหลายอย่างที่น่าจดจำ มีหลายคำที่ฟังแล้วอึ้ง เช่น คุณโหน่ง (วงศ์ทนง) บอกว่า “สิ่งที่ทำให้เรา เหนือชั้น กว่าใคร คือ การอ่าน” อย่าเพิ่งด่วนเชื่อคุณโหน่งง่ายๆ ขอให้ลองทำดู ไม่ต้องพึ่งให้ใครมาเล่าข่าวให้ฟังตอนเช้า แต่ลองอ่านเองบ้าง เพราะอ่านออก เขียนได้ กันทุกคน

สุดท้าย สำหรับวันแห่งความรักปีนี้ อยากบอกกับ สมาคมมุขเสี่ยวๆ ที่เราเป็นสาวกอยู่มาแรมปีว่า เราน่ะ อยู่ในกลุ่มจำพวก “คนไม่มีใคร เทศกาลไหนก็ไม่สำคัญ” แต่ปีนี้ ขอเปลี่ยนเป็น "รอให้คนมา like รอให้ใครมารัก"

สุขสันต์ วันแห่งความรัก

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษาระดับ 11
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
สรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ    รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
วิไลวรรณ ทวิชศรี         รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
ธวัชชัย อรัญญิก    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
พงศธร เกษสำลี      รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์    รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สันติ ชุดินธรา    ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

บรรณาธิการ   
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล           ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

กองบรรณาธิการ 

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์     ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
ปานจิตร สันทัดกลการ    ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล           ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
พรหมเมธ นาถมทอง      ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์       ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
โศรยา หอมชื่น              หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ        พนักงานวางแผน 5
สุจิตรา แย้มงามเหลือ      พนักงานบันทึกข้อมูล

  ดาวน์โหลดจุลสารฯ PDF และอ่าน eBook คลิกที่นี่


 

สารบัญ

• บทบรรณาธิการ

from the cover
• World Travel Trend 2012 by IPK
คาดการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวโลกในปี 2012ในภูมิภาคต่าง ๆ และประเด็นที่อยู่ในความสนใจ เช่น หน้าตาของนักท่องเที่ยว ชาวจีนยุคใหม่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตที่จะต้องอยู่บน พื้นฐานของ “ความยั่งยืน” พฤติกรรมการเดินทางของ “คนรวย และคนจน” และการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์

 

Market Situation
• บทวิเคราะห์จำนวนห้องพักของประเทศไทย

 

Research
• ศักยภาพของตลาดอินเดีย
บทวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดนักท่องเที่ยวอินเดีย ผ่านข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และการประเมินผลจากการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Amazing Thailand Road Show in India ในเมืองนิวเดลี และไจปูร์

 

Market Trend
• อนาคตของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตอนที่ 2
• 12 Crucial Consumer Trends for 2012
แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 12 ประการที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2012

 

Seminar
• สรุปการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติเรื่องอนาคต การท่องเที่ยว (Tourism Futures Conference) ตอนที่ 1
คาดการณ์อนาคตการท่องเที่ยวโลกปี 2030 ผ่านสายตาของ ผู้เชี่ยวชาญจาก UNWTO และรูปแบบของการนอนในอนาคตที่จะ ส่งผลต่อการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมด้วยเช่นกัน

• รายงานการเข้าร่วมงาน ITB Asia 2011

 

Special
• ห้องสมุดการท่องเที่ยว (Tourism Library)
แนะนำห้องสมุดการท่องเที่ยว (Tourism Library) ฉบับปรับปรุงใหม่ พร้อมสรุปสาระสำคัญจากการเสวนาในหัวข้อ “ห้องสมุด ที่นี่ ที่รัก”