บทบรรณาธิการ

มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม

     ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ของ (เกือบ) ทุกปี  เป็นช่วงที่มีกิจกรรมสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย  ที่ห้องจูปิเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในปีนี้ กำหนดแนวคิดการสัมมนาว่า “มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม”

     การผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและน่าค้นคว้าหาความหมาย อาทิ การเกิดวัฒนธรรมลูกผสม (Hybrid Culture) วัฒนธรรมมวลชน (Pop Culture)  การเกิดขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางใหม่ที่สร้างวัฒนธรรมย่อยจำนวนมาก การสำแดงบทบาทของสื่อมวลชนสมัยใหม่ที่สร้างภาพเสมือนจริงและผลิตค่านิยม ตัวตนทางสังคมแบบใหม่

     ปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าติดตาม ทำความเข้าใจ  หาคำอธิบายในปรากฏการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งงาน/ฮันนีมูน (ติดตามได้จากหัวข้อ “รัก..ออกแบบได้”) หรือ การที่คนไข้ได้กลายร่าง และโรงพยาบาลได้กลายพันธุ์ (หัวข้อ Hospitel เมื่อคนไข้ กลายร่าง) การทำความเข้าใจกับสภาวะความเป็นสมัยใหม่ในปัจจุบัน เราทุกคนอาจต้องสร้างทัศนคติใหม่ และพยายามลดทอน หลีกเลี่ยงทัศนอคติที่เกาะติดมากับตัวเรา 


     อย่างไรก็ตาม เมื่อเชื่อมโยงกับ eTAT Tourism Journal ในไตรมาสนี้ ที่นำเสนอเรื่อง Sport Tourism ผู้อ่านสามารถตามอ่านรายละเอียดได้ในเล่ม พร้อมกันนี้ หากผู้อ่านสนใจเพิ่มเติม ก็สามารถติดตามได้จากผลสรุปสาระสำคัญการสัมมนาปีนี้ ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวกับกีฬา คือ กึ่งยิง กึ่งผ่าน การสร้างสรรค์เกมการตลาด ผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

     มีสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าสำคัญ และเป็นหัวใจของการทำงานทุกๆ อย่าง คือ การค้นคว้าและหาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ในช่วงเวลาเตรียมงาน คณะทำงานจึงเผชิญกับสภาวะไม่ปกติทางอารมณ์ เช่น เครียด กังวล กดดัน หวั่นไหว ในแต่ละการนำเสนอแนวคิด รูปแบบ หัวข้อ และวิทยากร จะต้องมีข้อมูลที่แม่นยำ ผูกโยง และเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่จะนำเสนอ โดยไม่ลืมว่า ต้องบริหารความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ

     ข้อมูลที่อยากแบ่งปันมีจำนวนมาก อาทิ 
     ยอดผู้ชมไทยพรีเมียร์ลีกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่แฟนบอลตื่นตัว มียอดผู้เข้าชมทั้งฤดูกาล 107,449 คน ในขณะที่ปีล่าสุด 2554 ยอดผู้เข้าชมพุ่งสูงถึง 1,399,904 คน ยอดขายบัตรผ่านประตู 100,625,503 บาท และยอดขายของที่ระลึก 56,774,962 บาท โดยทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด มียอดเป็นอันดับหนึ่งทุกสถิติ (ยอดผู้เข้าชม 259,269 คน)รองลงมาคือ SCG เมืองทองยูไนเต็ด (ยอดผู้เข้าชม 182,610 คน ) น่าสนใจว่า ตัวเลขยอดผู้เข้าชมของ 2 ทีมใหญ่นี้ รวมกันเท่ากับ 1 ใน 3 ของยอดผู้เข้าชมทั้งหมด ในขณะที่ยอดขายของที่ระลึกของ 2 ทีมใหญ่รวมกันเท่ากับครึ่งหนึ่งของยอดขายของที่ระลึกทั้งหมด ส่วนคู่แข่งขันที่มีคนดูมากที่สุด คือ บุรีรัมย์ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี ณ สนาม นิว-ไอโมบาย ยอดผู้ชม 24,712 คน
ที่มา : www.thaipremierleague.co.th

     หรือ ผู้บริโภคในปัจจุบัน (รวมทั้ง Lady GAGA) นิยมซื้อสินค้าเลียนแบบ  (Fake Rolex)  ในขณะที่ ความจริงกลายเป็นเทรนด์ และมีการตอบรับสูง ในขณะที่ การ setting เริ่มไม่ตอบโจทย์

     สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอให้พวกเราได้เป็น "มนุษย์สมัยใหม่" โดยสมบูรณ์

 

ยุวดี นิรัตน์ตระกู


 

เจ้าของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา 

สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษาระดับ 11
จุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา
สรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
ประกิตติ์ พิริยะเกียรติ    รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
วิไลวรรณ ทวิชศรี         รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
ธวัชชัย อรัญญิก    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
พงศธร เกษสำลี      รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์    รองผู้ว่าการด้านบริหาร
สันติ ชุดินธรา    ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน

บรรณาธิการ   
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล           ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด

กองบรรณาธิการ 

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์     ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด
ปานจิตร สันทัดกลการ    ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้
ชูวิทย์ ศิริเวชกุล           ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์การตลาด
พรหมเมธ นาถมทอง      ผู้อำนวยการกองส่งเสริมบริการท่องเที่ยว
กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
อ้อยทิพย์ นิธิยานันท์       ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
โศรยา หอมชื่น              หัวหน้างานวิชาการ
ณัฎฐิรา อำพลพรรณ        พนักงานวางแผน 5
สุจิตรา แย้มงามเหลือ      พนักงานบันทึกข้อมูล

 

eTAT journal 2/2555

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ PDF และอ่าน eBook คลิกที่นี่


 

สารบัญ

• บทบรรณาธิการ

 

from the cover
• Tourism and Sport Events

 

Market Situation

• Global Situation Update
• การฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นและบทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ
กลยุทธ์ฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวของรัฐบาลญี่ปุ่นที่นำโดย Japan Tourism Agency (JTA) เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่น และจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเกิดความต้องการเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นภายหลังเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และก่อให้เกิดคลื่นสึนามิพัดเข้าทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

Research
• การท่องเที่ยวประเภทดำน้ำลึก

 

Market Trend
• Flawsome: การตลาดแนวใหม่ใช้จุดด้อยเป็นโอกาส

 

Seminar

• สรุปการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติเรื่องอนาคตการท่องเที่ยว (Tourism Futures Conference) ตอนที่ 2
ภาคต่อของเนื้อหาจากการประชุมเรื่องอนาคตการท่องเที่ยวว่าด้วยหน้าตาของโรงแรมแห่งอนาคต และการมองภาพอนาคตในปี 2050 ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

• ความสำคัญของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

Tourism Talk
• Real Touristic แถวๆ นี้

 

Special
• Improvise you life, Improvise your traveling
• Art Normal: Wrapping the City
บทสัมภาษณ์คุณภราดล พรอำนวย หรือ ปอ North Gate และคุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ สองหนุ่มที่มาเป็นแขกในงานเสวนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำที่ห้องสมุดการท่องเที่ยวหรือ Tourism Library