บทบรรณาธิการ

มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม

     ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ของ (เกือบ) ทุกปี  เป็นช่วงที่มีกิจกรรมสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย  ที่ห้องจูปิเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในปีนี้ กำหนดแนวคิดการสัมมนาว่า “มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม”

     การผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและน่าค้นคว้าหาความหมาย อาทิ การเกิดวัฒนธรรมลูกผสม (Hybrid Culture) วัฒนธรรมมวลชน (Pop Culture)  การเกิดขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางใหม่ที่สร้างวัฒนธรรมย่อยจำนวนมาก การสำแดงบทบาทของสื่อมวลชนสมัยใหม่ที่สร้างภาพเสมือนจริงและผลิตค่านิยม ตัวตนทางสังคมแบบใหม่

     ปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าติดตาม ทำความเข้าใจ  หาคำอธิบายในปรากฏการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งงาน/ฮันนีมูน (ติดตามได้จากหัวข้อ “รัก..ออกแบบได้”) หรือ การที่คนไข้ได้กลายร่าง และโรงพยาบาลได้กลายพันธุ์ (หัวข้อ Hospitel เมื่อคนไข้ กลายร่าง) การทำความเข้าใจกับสภาวะความเป็นสมัยใหม่ในปัจจุบัน เราทุกคนอาจต้องสร้างทัศนคติใหม่ และพยายามลดทอน หลีกเลี่ยงทัศนอคติที่เกาะติดมากับตัวเรา 


ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

     การท่องเที่ยวเชิงกีฬามีการเติบโตขึ้นทั่วโลก โดยในปี ค.ศ.2010 คาดว่าเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวถึง 600,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เป็นแบบ active คือนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและแบบ Passive ที่นักท่องเที่ยวเป็นเพียงผู้ชม แต่แม้ว่ามหกรรมกีฬาระดับโลกจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองที่เป็นเจ้า

Top 10 Consumer Trends for 2012
ที่มา: Euromonitor International

     เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปี 2012 ทำให้ผู้บริโภคต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่ประหยัด พวกเขาอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้า โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน เพื่อเข้าถึงข้อมูลของสินค้าผ่าน direct link หรือรับรู้ข้อมูลของสินค้าจากผู้บริโภคคนอื่นๆ วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของผู้บริโภคซับซ้อนมากขึ้นเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริโภคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

     เหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งแปซิกฟิกโทโฮะกุ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 นับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และก่อให้เกิดคลื่นสึนามิพัดเข้าทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในมิยาโกะ อิวาเตะ และโทโฮะกุ  รวมทั้ง ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุแกนปฏิกรณ์ปรมาณูหลอมละลาย เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่างน้อย ๓ เครื่องได้รับความเสียหาย โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ระเบิด ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงถูกสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่

     ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ครบถ้วนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งประเทศของเรามีพื้นที่ทางทะเลมากกว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร (ประกอบด้วยฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย) โดยในแต่ละฝั่งทะเลก็มีจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งหากกล่าวถึงการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า มีอยู่ 2 รูปแบบหลัก คือ

 

     FLAWSOME คือ เทรนด์ของผู้บริโภคที่ต้องการความโปร่งใส ความชัดเจน ความเปิดเผย และต้องการให้แบรนด์มีลักษณะความเป็น “มนุษย์” เช่น ความอ่อนน้อม ยืดหยุ่น ใจกว้าง มีความเป็นผู้ใหญ่ และมีอารมณ์ขัน

โรงแรมแห่งอนาคต (Hotel of the Future)
โดย Mr. Ari Bjorkqvist  (Haaga – Helia University of Applied Sciences)

     โรงแรม  ไม่ได้มีความหมายเพียงสถานที่พักแรมของนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางที่ตั้งอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นด้วยเช่น โรงแรมบนเรือสำราญ ยานอวกาศ บอลลูนที่ล่องลอยไปบนฟ้า ขบวนรถไฟที่มีห้องพักแรมเมื่อเดินทางไกล รีสอร์ทกลางทะเล

 

     สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association : PATA) ได้จัดการประชุมสัมมนาและงานส่งเสริมการขาย PATA Adventure Travel and Responsible Tourism Conference and Mart 2012 (AT & RTCM) ขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2555 ที่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน ในงานดังกล่าวได้มีการประชุมว่าด้วยเรื่อง

     Tourism Talk เป็นกิจกรรมการสนทนาวงเล็กๆ ใน ททท.  โดยนำประเด็นที่น่า talk หรือประเด็นที่เป็น talk of the town มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยน และผลจากการพูดคุย น่าจะนำมาสู่การเปิดประเด็นเพื่อเปิดพื้นที่การทำงานด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น

     Tourism Talk   ครั้งนี้ ททท. เชิญคุณชาติฉกาจ ไวกวี พิธีกรรายการ Around me  รายการสารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องปกติในสังคมไทย แต่เมื่อแพร่ภาพสู่สาธารณะ ความปกติดังกล่าว ก็กลายเป็นเรื่องอปกติขึ้นมาทันที เมื่อเป็นเรื่อง อปกติ จึงเป็นเหตุที่มาของ ยอดผู้เข้าชมที่มากเกินคาด เกิดประเด็น talk กันอย่างมากในโลกออนไลน์

 

     การเสวนาในหัวข้อ “Improvise your life, Improvise your traveling” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ที่ Tourism Library การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีคุณภราดล พรอำนวย หรือ ปอ North Gate เป็นวิทยากร คุณปอ-ภราดล เป็นนักดนตรีแจ๊สที่แบกแซกโซโฟนออกเดินทางเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่จนไปสุดปลายทางที่ฝรั่งเศส และมีนิทรรศการ


     การเสวนาในหัวข้อ “Art Normal: Wrapping the City” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 โดยมีวิทยากรคือ
คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เจ้าของรางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร สาขาออกแบบประจำปี 2553 และผู้ก่อตั้งหอศิลป์ร่วมสมัย เถ้าฮงไถ่ d Kunst ผู้มีความมุ่งมั่นในการปั้นราชบุรีให้เป็นเมืองศิลปะร่วมสมัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ