ฉบับที่ 1/2553


 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่ 

 

การตลาด ว่าด้วย อารมณ์ มนต์ดำ และการสร้างอุปาทานหมู่

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ททท. ได้จัดเสวนา เรื่อง  การตลาด ว่าด้วย อารมณ์ มนต์ดำ และการสร้างอุปาทานหมู่ โดยเชิญ คุณภานุมาศ ทองธนากุล หรือ ใบพัด มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ

 


ใบพัด คือ นามปากกา ของนักเขียนหนุ่ม หน้าใส ตาแป๋ว สไตล์ติ๋ม ผลงาน คือ เสียดายคนอินเดียไม่ได้อ่าน ฟินแลนด์ไม่มีแขน และหัดเยอรมัน ในช่วงต้นของการเสวนา คือ การแนะนำ “ใบพัด” ว่าเขียนหนังสือ ฟินแลนด์ไม่มีแขน ก็นึกไปถึงหนังสือนำเที่ยวอีกหลายเล่มที่ใช้อวัยวะของร่างกาย มาเป็นวัตถุดิบ หรือ แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อ เช่น โตเกียวไม่มีขา เนปาลประมาณสะดือ กัมพูชาพริบตาเดียว ทั้งนี้ คงยังมีชื่อหนังสือที่ใช้อวัยวะตั้งชื่อ แต่ตอนนี้ ระลึกได้เพียงเท่านี้

 


กลับมาที่เรื่องการตลาดที่เล่นกับอารมณ์คน พบว่า ในทุกๆการกระทำของคน อย่าพยายามมองหาเหตุผลมารองรับและอธิบาย เพราะหลายๆการกระทำ มันไม่มี และ มันไม่จำเป็นต้องมีด้วย เช่น คนในปัจจุบัน จะท่องคาถาประจำใจ ทำนองว่า

 

ไม่รู้ ก็จะเสียหน้า / ไม่เลือก ก็จะเสียโอกาส  / ไม่ดู ก็จะเสียใจ / ไม่ทันสมัย ก็จะเสีย self

 


และอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ คือ คนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับ “เปลือก” มากกว่า “แก่น” ในขณะเดียวกัน ก็กลัวจะเป็นคนตื้นเขิน น่าเบื่อ ดังนั้น ก็จึงต้องสร้าง characters ที่มาเป็น package คือ “ Better Sexier Cooler Hotter Richer “

 


ในขณะเดียวกัน ก็ยังมี moment หนึ่ง ที่ need ความแปลกแตกต่าง ในลักษณะที่ต้องมีอารมณ์ ordinary / local / slow ชุดนี้ ก็เกิดกลุ่ม segment ที่เรียกตัวเองว่า NOLOGO และคาถาของกลุ่มนี้ คือ So Uncool it must be cool

 


ถ้าเราเข้าใจ รู้เท่าทัน อารมณ์คน อารมณ์สังคม เราก็สร้างอุปาทานหมู่ได้ พร้อมๆ กับการเกิด อุปทานหมู่ (Supply) ในเชิงการตลาดเช่นกัน การนำเสนอกลยุทธ์ในเชิงการตลาดก็จะแม่นตรง มีประสิทธิภาพสูง (อาจต้นทุนต่ำด้วย) ทำการรบก็ชนะ  สูญเสียน้อย

 


ถ้าไม่เข้าใจ ไม่เล่นกับอารมณ์คน สร้างความเชื่อให้คนไม่ได้ ก็เรียกแผนผิด วางเกมส์พลาด นอกจากรบแพ้แล้ว ยังสูญเสียหนักด้วย

 

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

 

  

สารบัญ

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
บทวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยยูโรมอนิเตอร์ เดือนกันยายน 2552
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นเหตุให้การเดินทางทั่วโลกลดลง สถานการณ์การท่องเที่ยวในยุโรปตะวันตก และนักท่องเที่ยวรัสเซียลดการท่องเที่ยวต่างประเทศในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
กระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากการวิเคราะห์ของ FutureBrand

* การประชุมสัมมนา
สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย 6 พื้นที่สร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากรุงเทพฯสู่เมืองสร้างสรรค์
สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ตอน นิเวศสัญจร ตะลอนเมืองเหนือ
การท่อเงเที่ยวเชิงนิเวศบนความเหมือนที่แตกต่าง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ/วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ และการจัดการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
สรุปการสัมมนาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต
รายงานสรุปการสัมมนา Creative International Education:Preparation for the Changing Economy
แนวนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก

* บทความด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนากลยุทธ์การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย (ตอนที่ 2)
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศนิวซีแลนด์
การท่องเที่ยวจะก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอยู่ที่คน

* นานาสาระน่ารู้

การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการประท้วงปิดสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงปลายปี 2551
นโยบายด้าน Medical Hub ของประเทศอินเดีย
ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาตลาด (Market Development Assistance - MDA) และการตรวจลงตราประเภท M (Medical Visa)
แนวโน้มทางการตลาด : กลุ่ม Nowism