ฉบับที่ 2/2553


 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

 

ท่องเที่ยวทศวรรษใหม่   ไร้กรอบและขอบเขต
Tourism Unbound 2010

 

ททท.จัดสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี 2553 ภายใต้แนวคิดเรื่อง Tourism Unbound หรือ ท่องเที่ยวทศวรรษใหม่ ไร้กรอบและขอบเขต  ปีนี้จัดเพียงวันเดียว คือ วันที่ 13 มิถุนายน 2553 งานสัมมนาจบลง ต่างคนต่างแยกย้ายกลับสู่ชีวิตและการงานอันเป็นปกติ สิ่งที่ ททท.คาดหวังจากการจัดสัมมนาครั้งนี้  ระบุอยู่ในส่วนหนึ่งของคำกล่าวรายงานของนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

“ ททท.ขอเรียนว่า การสัมมนา เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่มุ่งเน้นเรื่อง การนำเสนอมุมมองของวิทยากรแต่ละท่าน ซึ่งมาจากหลากหลายสาขา ข้อมูลที่นำเสนอ เปรียบเหมือนวัตถุดิบ ซึ่งยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที  อาจจะต้องผ่านกระบวนการในการปรุง  เพื่อให้ตรงกับรสนิยม และ ความชอบ ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งมาจากพื้นฐาน การงาน และมีชุดความเชื่อที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมไม่เชื่อว่า การส่งผ่านข้อมูล หรือ ความรู้สำเร็จรูป  เป็นแพ็กเกจตายตัว  จะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้บริโภคมีลักษณะเป็นปัจเจก และมีลักษณะเฉพาะตัวสูงมาก ”การนำข้อมูลจากการสัมมนาไปปรับใช้ ก็เหมือนกับการนำวัตถุดิบต่างๆมาปรุงอาหาร ข้อมูลอาจจะมาจากวิทยากรหลายท่าน ที่นำเสนอในหลายหัวข้อ เปรียบเสมือนวัตถุดิบ ที่นำมาใช้ประกอบอาหาร ตามหลักโภชนาการก็ต้อง มีสารอาหารครบ 5 หมู่  จากนั้น ก็มาถึงกระบวนการในการปรุง ซึ่งสำคัญมาก นอกจากจะต้องเน้นให้ถูกปากและถูกใจแล้ว ยังต้องมีขั้นตอนการตกแต่งให้สวยงาม  น่าชม น่าชิม น่าลิ้มลอง

 


ในหลายๆครั้ง จะพบว่า ในการเตรียมวัตถุดิบนั้นพิถีพิถันมาก คัดสรร กลั่นกรอง อย่างดี แต่เมื่อนำมาผ่านกระบวนการปรุงแล้ว มันไม่อร่อย ไม่ถูกปาก ไม่กลมกล่อม เปรียบเหมือน กระบวนการในการจัดการความรู้ และ กระบวนการในการจัดการข้อมูล ถ้ากระบวนการจัดการดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ ความรู้ และ ข้อมูลนั้น ก็จะไร้ประโยชน์

 


สำหรับสรุปสาระสำคัญการสัมมนานั้น ททท.กำลังเร่งดำเนินการ  ในเบื้องต้น จะจัดทำเป็น DVD บันทึกภาพตลอดการสัมมนา อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

 

  

สารบัญ

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
บทวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวโลกโดย ยูโรมอนิเตอร์ เดือนมีนาคม 2553
- การท่องเที่ยวโลกปี 2009

* การประชุมสัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอาเซียน
สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาภายใต้โครงการ กรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์ (Bangkok Creative City Skills Mapping) (ตอนที่ 2)
กลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ของ (สบร) เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว และกลยุทธ์ในการทำกรุงเทพฯให้เป็น Creative city
รายงานการเดินทางเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Arabian Travel Market 2010

* บทความด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนากลยุทธ์การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติของประเทศไทย(ตอนที่ 3 )
การเปิดตลาดการค้าบริการเพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

* นานาสาระน่ารู้
สภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก (WTTC) คาดการณ์การเติบโตที่ลดลงในปี 2010
การจ้างงานในภาคการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลก และการฟื้นตัวควรจะได้รับแรงผลักดันในช่วงปี 2010 และ 2011
บทบาทของสปา สุขภาพ และความงามต่อนักวางแผนการเดินทาง