เมืองไทย ใครๆ ก็รัก
     ปรากฏการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย แผ่ขยายไปไกลเกินจินตนาการ จากความแตกต่างทางความคิด หรือความขัดแย้งทางการเมือง ได้ถูกโหมกระพือจากความขัดแย้งนำไปสู่ความเกลียดชัง และเลยเถิดไปสู่ขั้น ตายกันไปข้าง แม้นตายแล้วเกิดใหม่ ข้ามภพ ข้ามชาติ ก็ขอให้ได้จงเกลียดจงชังต่อไป

     ความรุนแรง ความเกลียดชัง แม้นเพียงเล็กน้อย ถ้าไม่ถูกจัดการอย่างเข้าใจ ก็จะลุกลามใหญ่โต จนยากแก่การแก้ไขเยียวยา เปรียบเหมือนเส้นตรง 2 เส้น จับมาชนกันและในช่วงต้น ทั้ง 2 เส้นต่างกันเพียงองศาเดียว จากนั้นก็จะค่อยๆกว้างออกไปจนไม่สามารถบรรจบกันได้

     ทุกวันนี้ ความรุนแรงและความเกลียดชัง กระจายไปในทุกมิติแห่งความสัมพันธ์ ตั้งแต่แม่กับลูก ครูกับนักเรียน เลยไปถึง ชนชั้นกลางในเมืองกับคนชนบท  "เมืองไทย ใครๆก็รัก" เป็นข้อความทางการประชาสัมพันธ์ที่ ททท.เสนอใช้ในปี 2553 เพื่อสะท้อน ความจงรักภักดีของลูกค้า (ในนามแห่งนักท่องเที่ยว) และส่งนัยยะแห่งความเป็นมิตรที่ก้าวข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชมว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรไมตรี ผู้คนน่ารัก มีรอยยิ้มจริงใจ และไหว้สวย

     ใครๆก็รักเมืองไทย แต่น่าแปลกใจที่ คนไทยไม่รักกัน

 

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 
บรรรณาธิการ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ฉบับที่ 3/2552

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 


สารบัญ


* สถานการณ์ท่องเที่ยว
- สรุปสาระสำคัญจากบทวิเคราะห์ของ Euromonitor International เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552
- คาดการณ์ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

* การประชุมสัมมนา
- รายงานสรุปการประชุมสัมมนา "2nd International Conference on Impact of Movies and Television on Tourism"
- สรุปสาระสำคัญจาก "การสัมมนาเปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทยปี 2552"
- การท่องเที่ยวกับการประชุม G20

* บทความด้านการท่องเที่ยว
- การสร้างความเติบโตผ่านอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว
- กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่น่าจับตาในปี 2009
- บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการเข้าสู่ตลาดจากการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME
- การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:กระบวนทัศน์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่

* นานาสาระน่ารู้
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปี 2009 โดย Trend Watching
- Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS)