ก้าวสู่ปีที่ 50 ...... จาก อสท. ถึง ททท
ทำอะไรมา สารพัด
ผ่านอะไรมา ก็มาก
เรียนผูก เรียนแก้
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง
ได้ดั่งใจบางครั้ง ไม่ได้ดั่งใจหลายครั้ง
ถามกันเองบ่อยๆ ว่า "มีอะไรมั๊ย .... ที่ยังไม่ได้ทำ ?"
"มีอะไรมั๊ย ..... ที่อยากทำ ?"
อยากเป็น World Class Destination
อยากเป็น Tourism Capital of Asia
อยากให้ คนเล็กๆในชนบท มีที่ยืน
อยากให้ คนบนโลกมีความสุข ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่า การเดินทางท่องเที่ยว
อยากอวดคนทั้งโลก เรื่อง "ความเป็นไทย"
อยากใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อยากประกาศให้โลกรู้ว่า คนไทยน่ารัก ประเทศไทยน่าอยู่

จริงๆ แล้ว คงต้องช่วยกันทำความอยากข้างต้น ให้เป็นจริง
จริงๆ แล้ว คงไม่ใช่แค่ลำพังหน่วยงาน
จริงๆ แล้ว คงไม่ใช่แค่ลงหนังสือพิมพ์

ณ วินาทีนี้ มันวังเวง พิกล

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 
บรรรณาธิการ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ฉบับที่ 1/2552

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 

สารบัญ


* สถานการณ์ท่องเที่ยว
- ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากนโยบายของประธานาธิบดีมารัค โอบามา
- นโยบายด้านการท่องเที่ยวและบริการของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
- ภาพรวมแนวโน้มของโลกในปี 2008

* การประชุมสัมมนา
- สรุปสาระสำคัญจากการประชุม 2 International Conference on climate change and Tourism ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส
- สรุปสาระสำคัญจากการประชุมทิศทางการท่องเที่ยวโลกปี 2009 วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2551 ที่สาธารณรัฐอิตาลี
- สรุปรายงานการประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด และจังหวัดชายแดนในกรอบ ACMECS ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551

* บทความด้านการท่องเที่ยว
- แหล่งมรดกโลก: ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า
- วิเคราะห์ตลาดการท่องเที่ยวในเอเชียและมุมมองในอนาคต
- รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวนานาชาติ
- Visit WorldCampaign -Meetingthe 2010 Challenge 
- แบรนด์ประเทศไทยเข้มแข็งหรืออ่อนแอ