เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อแผ่นดินของเราชาวสยาม

     จุลสารท่องเที่ยวฉบับนี้ มาพร้อมกับ บทความน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น สรุปการประชุมเชิงวิชาการเรื่องสถิติการท่องเที่ยว (ตอนที่ 1) , ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไทย "กระจุก" หรือ "กระจาย" , สรุปการประชุมประจำปีครั้งที่ 37 ของสมาคมวิจัย การเดินทางท่องเที่ยว ,การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒน ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น , ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน , สรุปผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี , สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 9 เดือนแรกของปี 2549

     สุดท้ายสาระน่ารู้ประจำฉบับ สาระสำคัญจากการสัมมนาเรื่องผลกระทบของ ภาพยนต์และรายการโทรทัศน์ต่อการท่องเที่ยว

     สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงฉบับหน้า ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพให้ดีน่ะค่ะ และอย่าลืมไทยเที่ยวไทย เงินจะได้หมุนเวียนในประเทศ ขอบคุณค่ะ

     ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 4/2549

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่สารบัญ

- พบกองบรรณาธิการเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2549

บทความ
- สรุปการประชุมเชิงวิชาการเรื่องสถิติการท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)
- ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไทย "กระจุก" หรือ "กระจาย"
- สรุปการประชุมประจำปีครั้งที่ 37 ของสมาคมวิจัยการเดินทางท่องเที่ยว
- การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน
- สรุปผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืนของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว
- สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว 9 เดือนแรกของปี 2549

สาระน่ารู้
- สาระสำคัญจากการสัมมนาเรื่องผลกระทบของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ต่อการท่องเที่ยว