เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อแผ่นดินของเราชาวสยาม

     จุลสารท่องเที่ยวฉบับนี้ มาพร้อมกับ บทความน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น ท่องเที่ยวตรังในกรอบ IMT-GT , การเรียนรู้และประสบการณ์เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนจาก กสว.(ภาค) , ที่พักแรม...ทางเลือก , สถานการณ์ท่องเที่ยวครึ่งปีแรกของปี 2549 , ตลาดนักท่องเที่ยวบราซิล , สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวอาร์เจนตินา และ สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

     สุดท้ายสาระน่ารู้ประจำฉบับ สรุปการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของเอเปค ครั้งที่ 28 ณ เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และ การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

     สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงฉบับหน้า ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพให้ดีน่ะค่ะ และอย่าลืมไทยเที่ยวไทย เงินจะได้หมุนเวียนในประเทศ ขอบคุณค่ะ

     ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์


 

ฉบับที่ 3/2549

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 

สารบัญ
- พบกองบรรณาธิการเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2549

บทความ
- ท่องเที่ยวตรังในกรอบ IMT-GT
- การเรียนรู้และประสบการณ์เรื่องการท่องเที่ยว โดยชุมชนจาก กสว.(ภาค)
- ที่พักแรม...ทางเลือก
- สถานการณ์ท่องเที่ยวครึ่งปีแรกของปี 2549
- ตลาดนักท่องเที่ยวบราซิล
- สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้ม ตลาดนักท่องเที่ยวอาร์เจนตินา
- สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้ม ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

สาระน่ารู้
- สรุปการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของเอเปค ครั้งที่ 28 ณ เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
- การพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว