เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อแผ่นดินของเราชาวสยาม

     จุลสารท่องเที่ยวฉบับนี้ มาพร้อมกับ บทความน่าสนใจหลายเรื่อง เช่นการวางแผนท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ (อย่าเข้าใจว่าจะชวนคนไทยไปเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์นะค่ะ แต่เป็นบทความนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งให้ข้อคิดที่มีประโยชน์ และน่าจะนำมาใช้ในบ้านเราได้) เรื่องอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเช่น บทความเรื่อง ความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยว ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง, บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำวาง และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

     เรื่องของการท่องเที่ยวในปี 2549 จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถคลิกดูข้อมูลได้จากที่นี่เลย แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2549

     สุดท้ายสาระน่ารู้ประจำฉบับ โครงการศึกษาวิจัยลู่ทางการค้าการลงทุนไทย - แคนนาดา, สุดยอดแผ่นดินไหวและสึนามิ, และแรงจูงใจนักท่องเที่ยวในการเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่ ประสบภัยสึนามิ

     สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงฉบับหน้า ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพให้ดีนะค่ะ และอย่าลืมไทยเที่ยวไทย เงินจะได้หมุนเวียนในประเทศ ขอบคุณค่ะ

     ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์


 

ฉบับที่ 1/2549

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 

สารบัญ
- พบกองบรรณาธิการเดือนมกราคม-มีนาคม 2549

บทความ
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยว ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- บริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มแม่น้ำกวาง

- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
- การวางแผนท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว
- แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2549

สาระน่ารู้
- โครงการศึกษาวิจัยลู่ทางการค้าการลงทุนไทย - แคนนาดา
- สุดยอดแผ่นดินไหวและสึนามิ
- แรงจูงใจนักท่องเที่ยวในการเยือน แหล่งท่องเที่ยวที่ ประสบภัยสึนามิ