เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาว่าจะทำดีเพื่อพ่อแผ่นดินของเราชาวสยาม

     จุลสารท่องเที่ยวฉบับนี้ มาพร้อมกับ บทความน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของไทยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต , บทความงานวิจัยความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี , พบกับบทสรุปสาระสำคัญจากการประชุมประจำปีพาต้า ครั้งที่ 55 (55th PATA Annual Conference), การลดลงของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ , แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเรียนรู้ดูงานประเทศนิวซีแลนด์

     เรื่องของการท่องเที่ยวในปี 2549 จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถคลิกดูข้อมูลได้จากที่นี่เลย สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ ไตรมาสแรก ปี 2549

     สุดท้ายสาระน่ารู้ประจำฉบับ แนวคิดใช้ "ตัวเมืองตรัง" เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

     สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงฉบับหน้า ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพให้ดีน่ะค่ะ และอย่าลืมไทยเที่ยวไทย เงินจะได้หมุนเวียนในประเทศ ขอบคุณค่ะ

     ทีมงานจุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์


 

ฉบับที่ 2/2549

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 

สารบัญ
- พบกองบรรณาธิการเดือนเมษายน-มิถุนายน 2549

บทความ
- การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของไทยในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- บทความงานวิจัยความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สาระสำคัญจากการประชุมประจำปีพาต้าครั้งที่ 55 (55th PATA Annual Conference)
- การลดลงของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
- แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การเรียนรู้ดูงานประเทศนิวซีแลนด์

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว
- สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ ไตรมาสแรก ปี 2549

สาระน่ารู้
- แนวคิดใช้ ตัวเมืองตรัง เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง