ด้วยภาระหน้าที่ใหม่ของ ททท. ที่มุ่งเน้นไปในด้านการตลาด ททท. ได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรครั้งใหญ่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 ในปีนี้กองบรรณาธิการชุดใหม่จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอสาระต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยวโดยผนวกจุลสารท่องเที่ยว และ บทความเชิงวิชาการ "เข็มทิศ" เข้าด้วยกัน และขอเรียกว่า e-TAT Tourism Journal โดยจะนำเสนอบนเว็บไซด์ของ ททท. ด้วยกองบรรณาธิการหวังว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการที่จะบริโภคข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการ ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้อย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ซึ่งเหมาะกับยุคที่ลดการใช้กระดาษ (Paperless Age) เป็นที่สุด

     ฉบับนี้เราขอเปิดตัวต่อท่านทั้งหลายด้วยสถานการณ์ท่องเที่ยวของปี 2546 แนวโน้มการท่องเที่ยวโลก พร้อมด้วยเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจขณะนี้ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น สายการบินต้นทุนต่ำ และโฮมสเตย์ ตามด้วยเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับสปา อันดับของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จำแนกตามจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ที่ได้รับ ตลอดจนประเด็นร้อนเกี่ยวกับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยว กรณีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการตบท้าย

     นอกจากเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว พวกเรายังได้พยายามค้นหาสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ และเลือกเฟ้นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ มีสาระมาประมวลนำเสนอต่อท่านผู้อ่านด้วย แต่ข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะกำลังคนและเวลา กองบรรณาธิการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด ทางกองบรรณาธิการพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อท้วงติงต่างๆ และยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ e-TAT Tourism Journal ฉบับต่อๆ ไปดีขึ้น นอกจากนี้ ถ้าท่านใดมีข้อมูลที่ต้องการจะ บอกเล่าเพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ เราก็ยินดีที่จะรับไว้พิจารณา และหากบทความของท่านได้รับคัดเลือกมานำเสนอใน e-TAT Tourism Journal ท่านจะได้รับค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นกำลังใจ ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2250-5500 ต่อ 2625-7 และหมายเลขโทรสาร 0-2253-7468 หรือที่
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ฉบับที่ 1/2547

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 

สารบัญ

- พบกองบรรณาธิการเดือนมกราคม-มีนาคม 2547

สถานการณ์การท่องเที่ยว
- สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี 2546
- สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยปี 2546
- แนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกและของประเทศไทย
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     - (ตารางผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
- วิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
- GMS กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- สายการบินต้นทุนต่ำและผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวขาเข้า
- กิจกรรมโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

สาระน่ารู้
- สปา
- อันดับของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ (1)
- อันดับของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ (2)
- การเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวกรณีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์