พบกันเป็นฉบับที่สองของการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของจุลสารท่องเที่ยวมาเป็นจุลสารท่องเที่ยวฉบับอิเล็คทรอนิกส์หรือ e-TAT Tourism Journal ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอนำเสนอบทความที่เน้นหนักไปในเรื่องตลาดจีนที่ถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีการ ขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในตลาดที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายจะใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุกตามแผนตลาด ท่องเที่ยวปี 2547 ดังนั้น กองบรรณาธิการจึงได้นำบทความทางวิชาการและบทวิเคราะห์ตลาดจีนมานำเสนออันได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ สาธารณรัฐประชาชนจีน แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนปี 2547 สถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มการพัฒนาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวขาออกของจีน แนวโน้มการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนในช่วงศตวรรษใหม่ นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่า สนใจอีกหลายเรื่องอันได้แก่ สรุปการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ของสหพันธ์การโรงแรมภัตตาคารและสถาบันการศึกษาแห่งเอเชีย โครงสร้างค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยปี 2545 สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547

     กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเชิงวิชาการและบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่เผยแพร่ทาง e-TAT Tourism Journal นี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งท่านที่อยู่ในแวดวงวิชาการและท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหากท่านผู้ใด มีบทความที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์และต้องการแบ่งปันสาระประโยชน์นั้นสู่สาธารณชน กองบรรณาธิการมีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่ จะเป็นตัวกลางเผยแพร่บทความของท่านบน e-TAT Tourism Journal ท่านสามารถส่งบทความเข้ามาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     นอกจากนี้
กองบรรณาธิการต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ e-TAT Tourism Journal เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงรูปแบบ หากท่านมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาหรือรูปแบบเว็บไซด์กรุณาส่งความคิดเห็นเข้ามา กองบรรณาธิการจะรวบรวมนำไปประกอบการพัฒนาเว็ปไซด์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นต่อไป


ฉบับที่ 2/2547

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 

สารบัญ
- พบกองบรรณาธิการเดือนเมษายน-มิถุนายน 2547

บทความ
- สรุปการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ของสหพันธ์การโรงแรมภัตตาคารและ สถาบันการศึกษาแห่งเอเชีย
- โครงการค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวชาวไทย ปี 2545
- สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวขาออกของจีน
- แนวโน้มการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนในช่วงศตวรรษใหม่
- ย้อนรอยท่องเที่ยวโลก
- สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547

สาระน่ารู้
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- วัฒนธรรมไทลื้อ