สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน เวลาได้ล่วงเลยมาจนเข้าไตรมาสที่ 3 ของปี 2547 แล้ว และจุลสารท่องเที่ยวรูปโฉมใหม่ฉบับอิเล็คทรอนิคส์ก็ได้ออกเผยแพร่มาแล้ว 2 ฉบับ ฉบับที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นฉบับที่ 3 เปิดศักราชครึ่งปีหลังของปี 2547 ฉบับนี้กองบรรณาธิการจึงขอนำเสนอ “สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีแรก” ของปีนี้เพื่อเป็นการสรุปสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านได้รับทราบ

     ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้นำบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ “ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้อาเซียน-ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement: ATA)” “แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” “วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนไปทำไม?” “ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวปี 2546” และ “แผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2548”

     และเนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2547 ชาวอเมริกันจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งสำคัญเพื่อให้ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะดำรงตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับกระแสความสนใจของประชาคมโลก กองบรรณาธิการจึงนำเสนอบทความเรื่อง “แอบมองแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา” ซึ่งเป็นแผนที่สหรัฐฯดำเนินการเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกอยู่ในปัจจุบันและ “ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? ในสหรัฐอเมริกา” อีกหนึ่งเรื่องในสาระน่ารู้

     กองบรรณาธิการจะขอย้ำอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ e-TAT Tourism Journal ว่า หากท่านผู้ใดมีบทความที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์และต้องการแบ่งปันสาระประโยชน์นั้นสู่สาธารณชน กองบรรณาธิการมีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกลางเผยแพร่บทความของท่านบน e-TAT Tourism Journal ท่านสามารถส่งบทความเข้ามาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     กองบรรณาธิการต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ e-TAT Tourism Journal เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงรูปแบบ หากท่านมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาหรือรูปแบบเว็บไซด์กรุณาส่งความคิดเห็นเข้ามา กองบรรณาธิการจะรวบรวมนำไปประกอบการพัฒนาเว็ปไซด์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นต่อไป


ฉบับที่ 3/2547

 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่


 


สารบัญ
- พบกองบรรณาธิการเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2547

บทความ
- ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้อาเซียน ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement : ATA)
- แนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- วิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนไปทำไม ?
- แผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2548
- แอบมองแผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา
- สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2547 (มกราคม - มิถุนายน)
- ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวปี 2546

สาระน่ารู้
- ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? ในสหรัฐอเมริกา
- หำยน”!!! หรือ “หันยนตร์” ???