เรื่อง : โตมร ศุขปรีชา

ศัพท์ทางชีววิทยาคำหนึ่ง (จริงๆ คือสองคำ) คือ Carrying Capacity คือศัพท์ที่ใช้อธิบายความสามารถในการ ‘รองรับ’ สัตว์หรือพืช (หรือสิ่งมีชีวิต) ชนิดต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ ซึ่งหมายรวมไปถึงเรื่องของอาหาร ที่อยู่อาศัย น้ำ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ

การท่องเที่ยวก็เป็นอะไรคล้ายๆ แบบนั้นเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่า ความสามารถในการ ‘รองรับ’ นั้นไม่ได้มาเปล่าๆ แต่ถ้าหากว่าเรามีความสามารถในการรองรับมากพอ ก็จะทำให้คุณภาพของความสามารถในการ ‘รับรอง’ นักท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองดีขึ้นตามไปด้วย

แต่ถ้าหาก Carrying Capacity หรือความสามารถในการ ‘รองรับ’ ไม่เพียงพอล่ะครับ ปัญหาที่จะเกิดกับการ ‘รับรอง’ จะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่อยากจะคิดเลยจริงๆ!...