ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักเดินทางที่มีความรับผิดชอบ
#TravelEnjoyRespect
แผ่นแทรกใน TATreview 4/2017