การตลาดสำหรับอนาคต
ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมการทำการตลาดที่ท้าทายเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยว เริ่มมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้ความต้องการของ นักท่องเที่ยวมีความซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก เริ่มพัฒนาแผนการเล่นเกมการตลาดด้วยการนำเสนอ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และเพิ่มการลงทุนด้านการทำการตลาด สิงคโปร์ก็กำลังเผชิญกับข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร และยังคงต้องต่อสู้เพื่อป้องกันปัญหาการรับรู้ที่ผิดๆ จึงจำเป็นที่จะต้องพยายามดึงการทำการตลาดที่เฉียบคม ออกมา เพื่อที่จะทำความเข้าใจและสามารถมุ่งไปสู่จุดหมายการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวในภายหน้า ทั้งในมุมของรายได้จากการท่องเที่ยว (Tourism Receipts = TR) และจำนวนนักท่องเที่ยว (Visitor Arrivals = VA)

อย่างไรก็ตาม สามารถเห็นได้ชัดว่าการทำการตลาดแบบเดิมๆ ไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่หลากหลาย ได้ทั้งหมด ถึงแม้ความพยายามด้านการตลาดของ Singapore Tourism Board (STB) และผู้ประกอบการด้าน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสิงคโปร์จะมีการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านของมุมมอง การเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว และงบประมาณด้านการทำการตลาด แต่ด้วยความท้าทายและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น สิงคโปร์จึงต้องพัฒนา การทำการตลาดให้ไปไกลยิ่งกว่าเดิม เพื่อที่จะสามารถรับรู้เทรนด์โลกที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว โอกาสที่จะเกิดขึ้น และสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น สิ่งที่ต้องการคือกลยุทธ์การทำการตลาดที่สดใหม่และตรงจุด

เพื่อให้สามารถเข้าใจและก้าวไปตามทิศทางของวัตถุประสงค์ รวมทั้งกลยุทธ์การทำการตลาดใหม่ได้ชัดเจน มากขึ้น STB ได้ตั้งคำถามขึ้น 2 ข้อ คือ

 • วิสัยทัศน์สำหรับสิงคโปร์ในมุมของการตลาดคืออะไร
 • จะวางโครงสร้างกลยุทธ์อย่างไรให้สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ความท้าทายได้ดียิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวสำหรับสิงคโปร์คือ การสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากจุดแข็งของประเทศเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีความกล้า ทำการตลาดที่สร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ ได้จริง

วิสัยทัศน์นี้จะช่วยให้สิงคโปร์พัฒนาการทำการตลาดของสถานที่ท่องเที่ยว การแก้ปัญหา ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยปิดช่องว่างและเพิ่มความสามารถของระบบต่างๆ ในอนาคตได้

เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลยุทธ์การตลาดได้ดียิ่งขึ้น อันดับแรก STB มองถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นของการ ทำการตลาดในสถานที่ต่างๆ ว่าได้พัฒนาไปอย่างไรบ้างในปีที่ผ่านมา การริเริ่มและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ เดินทางของนักท่องเที่ยว (Customer Journey) หลังจากนั้นจึงพิจารณาประยุกต์ ปรุงแต่งสิ่งอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ เรื่องราว ทรัพย์สิน ความเรียบง่าย ความรวดเร็ว และวิทยาศาสตร์ ท้ายที่สุดจึงสกัดออกมาเป็น 3 กลยุทธ์หลักที่สร้าง แรงผลักดันให้กับการทำการตลาดท่องเที่ยวของสิงคโปร์

1. TELLING A GREAT
บอกเล่าถึงเรื่องราวสำคัญ ของสิงคโปร์

2. TARGETING
วางเป้าหมายนักท่องเที่ยว ให้ถูกต้อง

3. ENHANCING
เพิ่มและปรับปรุงการบริการ การนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น

 

กลยุทธ์ที่ 1 : บอกเล่าถึงเรื่องราวสำคัญของสิงคโปร์

ในยุคปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวมีอำนาจควบคุมข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเพิ่ม มากขึ้น ผู้ประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะ บอกเล่าเรื่องราวที่ดีเยี่ยม และสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น อันดับแรกคือการมีเรื่องราว เรื่องเล่าที่ดี ซึ่งก็คือเรื่องราวที่เป็นหนึ่งเดียว เรื่องราวที่เป็นของสิงคโปร์ มีลักษณะที่ไม่เหมือนใคร และเป็นประวัติศาสตร์ บอกเล่าในลักษณะที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยผู้คนที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับความ มั่นใจในสิ่งที่พวกเขาเป็น และไม่ใช่เรื่องอะไรสำหรับใครก็ได้

กลยุทธ์ที่ 1 นี้ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่

1. การที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวดีๆ นั้นจำเป็นต้องมีแบรนด์ดีๆ STB จะทบทวนแบรนด์ของสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ และพิจารณาเลือกใช้ สิ่งที่เป็นมากกว่ามุมมองของการท่องเที่ยว เพื่อทำให้เรื่องราวของแบรนด์ สิงคโปร์หยั่งรากลึกสู่วัฒนธรรมของประเทศยิ่งขึ้น ไปจนถึงลักษณะเฉพาะ ของประวัติศาสตร์ เรื่องราวของแบรนด์ประเภทนี้จะสร้างโอกาสที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการสูงในอนาคตได้

เรื่องเล่าของสิงคโปร์นั้นถ้าจะให้ดีควรเป็นเรื่องราวที่บอกกล่าวโดยผู้คน ที่รู้ถึงมุมมองที่หลากหลาย การเล่าเรื่องจาก STB นั้นไม่เพียงพอเมื่อเรื่องเล่า ในหลายๆ ด้านเป็นอะไรที่มากกว่าการท่องเที่ยว และเพื่อที่จะสามารถบอกเล่า เรื่องราวได้สมบูรณ์แบบ STB จึงเริ่มที่จะแสวงหาความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรภายในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อรวบรวม สรรพกำลังและเพิ่มความพยายามซึ่งกันและกันให้เป็นไปได้มากกว่าความ คาดหวังที่ตั้งไว้

มีความเป็นไปได้ในการริเริ่มการทำงานร่วมกันระหว่าง STB กับพันธมิตร ในอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ อยู่ 2 ส่วน

 • ส่วนที่หนึ่งคือการพัฒนาและสร้างเนื้อหา/ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะ สามารถนำไปแบ่งปัน ใช้งานภายใต้รูปแบบการทำงานของแต่ละบริษัท และสร้างกิจกรรมด้านการตลาดได้
 • ส่วนที่สองคือการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูล ประสบการณ์ และการใช้งานระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง ภายในอุตสาหกรรมและพันธมิตร เพื่อที่จะสามารถ นำเสนอความเป็นสิงค์โปร์ในแต่ละส่วนให้กับนักท่องเที่ยว ต่างชาติได้อย่างตรงจุด

เพื่อที่จะเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำ จึงควร ที่จะสร้างความน่าสนใจและความเข้าใจในสิงคโปร์โดยใช้ เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แต่ยังคงให้ความ สำคัญกับความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครของสิงคโปร์ ตัวอย่างเช่น การพูดภาษาอังกฤษแบบ ‘Singlish’ ของ ชาวสิงคโปร์ ระบบการศึกษาที่ไม่เหมือนใคร และการ พัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่โดดเด่นนั่นเอง

2. ปกป้องเรื่องราวของแบรนด์โดยการเน้นย้ำ ผ่านแคมเปญความยั่งยืนของโลกในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า การลงทุนจึงเป็นที่ต้องการ เพื่อที่จะทำให้เรื่องราวของ แบรนด์มีรากฐานที่มั่นคง นอกจากนี้การสร้างแคมเปญ การตลาดที่ครอบคลุมก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเปรียบ เหมือนรากฐานที่ช่วยสนับสนุนเทคนิคการทำกิจกรรม ด้านการตลาด เมื่อแคมเปญเผยแพร่ไปทั่วโลกในระดับ หนึ่ง STB จะให้อิสระกับการขยับขยายและสร้างความ แตกต่างภายใต้กรอบ เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน การตลาดของแต่ละบุคคล


3. ทำให้เรื่องราวของแบรนด์มีความลึกและมีเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ รูปแบบ ในขณะที่ เรื่องราวมีความลึกมากขึ้น และไม่สามารถถ่ายทอด สีสันผ่านแคมเปญได้โดยลำพัง STB จึงพัฒนาและ นำขอบข่ายงาน (Framework) 2 ระบบมาใช้ ได้แก่

 • ระบบ Hero-Hub-Hygiene (HHH) หรือ การใช้ YouTube เป็นตัวนำทางประเภทและ วัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่จะถูกสร้างขึ้น
 • ระบบการเข้าถึงแบบ Create / Co-create / Curate โดยรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดเนื้อหาส่วนนี้ เพื่อที่จะสร้างเนื้อหาให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น STB จะก่อตั้ง Destination Newsroom ขึ้น ซึ่งจะ เป็นสถานีข่าวที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยีที่สร้าง เรื่องราวตามแต่ละช่วงระยะเวลา และเรื่องราว เฉพาะเจาะจงตามเทรนด์


กลยุทธ์ที่ 2 : วางเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้ถูกต้อง

วางเป้าหมายนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับเรื่องราวที่ต้องการจะเล่า STB จำเป็นที่จะ ต้องทำให้วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมีความถูกต้องและเฉียบคม โดยใช้กลยุทธ์ 2 ประการที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวและตลาดเป็นหลัก

1. แบ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจากทั่วโลกด้วยลักษณะเฉพาะที่สามารถเห็นได้ชัด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อลักษณะรูปแบบการท่องเที่ยว ระดับรายได้ ลักษณะของจิตวิทยา ร่วมกับ ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Information) ด้วยเหตุนี้ STB จึงเข้าถึง ลักษณะที่ชัดเจนของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ดี ทำให้สามารถสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมและดึงดูด กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

จากการสำรวจข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ และประเมินความน่าจะเป็นในอนาคต STB ได้คิดค้น การแบ่งลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างๆ ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 : Working Millennials คือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี มีทั้งสถานะโสดและมีคู่ครอง และประกอบอาชีพ
กลุ่มที่ 2 : Family with Young Kids คือกลุ่มครอบครัวที่มีลูกอายุต่ำกว่า 12 ปี
กลุ่มที่ 3 : Active Silvers คือกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า
กลุ่มที่ 4 : BTMICE Travelers คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อทำธุรกิจ

 

2. STB จะมุ่งเป้าไปที่การสร้างสมดุลการตลาด โดยทำให้ฐานการตลาดของกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น และขยายตลาดใหม่ๆ ออกนอก เอเชีย สิ่งเหล่านี้จะช่วยขยายแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสร้างความยืดหยุ่น ให้กับการเติบโตอย่างยั่งยืนของการท่องเที่ยวของ สิงคโปร์ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายัง สิงคโปร์กว่าร้อยละ 80 เป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชีย แปซิฟิก ด้วยเหตุนี้สิงคโปร์จึงต้องให้ความสำคัญกับแหล่ง ที่มาของนักท่องเที่ยวหลักบนพื้นฐานการแบ่งประเภท ของนักท่องเที่ยวทั้ง 4 ประเภท

เริ่มต้นจากการขยับขยายและคงไว้ซึ่งฐานกลุ่ม ตลาดประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยลงทุนเพิ่มขึ้นในตลาด กลุ่มหลัก และขยายการเจริญเติบโตให้มากกว่านั้นด้วย การเพิ่มการลงทุนในเมือง Tier 2 ของประเทศอินโดนีเซีย จีน และอินเดีย นอกจากนั้น STB ยังเพิ่มความพยายาม ในการทำการตลาดในประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูงใน ทวีปเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ เวียดนาม นอกจากนี้สิงคโปร์ ยังพยายามที่จะสร้างความท้าทายให้กับการท่องเที่ยว ของประเทศตนเองด้วยการเพิ่มการลงทุนในกลุ่มตลาด Long-haul (ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมงหรือมากกว่า) เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยังพัฒนากลุ่มตลาด ที่หลากหลายขึ้นในประเทศที่มีการเติบโตสูง เช่น รัสเซีย และสวิตเซอร์แลนด์


กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มและปรับปรุงการบริการ การนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อมีเรื่องราวอยู่ในมือและมีกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อมาคือ การนำเสนอสิ่งเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น STB มีความจำเป็นที่จะต้องทำการตลาด แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้แน่ชัดว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นจะเป็นตัวนำทิศทางที่ดี สร้างความสัมพันธ์ และช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดย ต้องนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย ถูกเวลา และถูกสถานที่ แผนงานทั้ง 4 ประการภายใต้กลยุทธ์นี้ มีใจความสำคัญอยู่ที่การสร้างระบบ นิเวศที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น

อันดับแรก ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องราวได้ เราจะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย ให้ดีเยี่ยมก่อน หากสามารถรู้จักพวกเขาได้มากกว่าคู่แข่ง เราก็จะมีโอกาส สร้างความสนใจให้พวกเขาได้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทำภารกิจนี้ให้ลุล่วง STB จะก่อตั้งศูนย์กลางการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายอย่างลึกซึ้ง และด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร รวมทั้งบริษัทต่างๆ STB ก็จะสามารถเข้าถึง และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายประเภทเฉพาะเจาะจงได้ดียิ่งขึ้น

อันดับที่สอง ในยุคที่มีข้อมูลมากมายเช่นนี้ ปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูล และเรื่องเล่าที่เพียงพอ แต่กลับเป็นการรวบรวม จัดแบ่งกลุ่ม และการบริหาร แจกจ่ายข้อมูล ในฐานะที่ STB เป็นเหมือนแกนนำกลุ่ม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ สำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลและการบริการ จึงจะสร้างจุดศูนย์กลาง สำหรับรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีความสดใหม่ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังสามารถแจกจ่ายข้อมูลเหล่านี้ให้แก่พันธมิตร ธุรกิจในเครือข่าย หรือใน Platform ที่พวกเขาต้องการได้เช่นกัน

อันดับที่สาม ทำอย่างไรก็ได้ให้ชาวสิงคโปร์และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบประเทศสิงคโปร์ บอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาแก่ผู้คนที่เขารู้จัก ผ่านรูปแบบของการตลาดแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) ซึ่งเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ยังคงมีพลังอยู่มาก เนื่องจากมีความ น่าเชื่อถือสูง

สำหรับตัวอย่างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ได้แก่

 • การครอบครอง Social Media: STB อนุญาตให้ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ ประเทศสิงคโปร์ได้ครอบครอง Social Media ของ STB เป็นเวลา 1 วัน เพื่อที่จะแบ่งปัน เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์
 • สามารถใช้งาน Platform Social Sharing ต่างๆ ที่อนุญาตให้ชาวสิงคโปร์สามารถติดต่อ เชื่อมโยงกับผู้เยี่ยมชม และชาวต่างชาติที่ชื่นชอบประเทศสิงคโปร์ได้ ผ่านความสนใจและความ หลงใหลที่คล้ายคลึงกัน

ท้ายที่สุด STB มีความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกลไกของวัฒนธรรมร่วมกับทำการทดลอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแสวงหาช่องทางทำการตลาดใหม่ๆ ให้กับการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ มีการติดตามแนวโน้มอยู่ตลอดเวลา แนวทางที่จะทำให้ภารกิจนี้สำเร็จก็คือการเข้าร่วมงานกับ กองทุนสถาบันการตลาดเพื่อนวัตกรรม ซึ่ง STB สามารถทำการทดลองสิ่งใหม่ๆ ร่วมกับบริษัท ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้


Gearing Up ส่วนเสริมเพิ่มเติมขีดความสามารถ

ไม่ใช่เพียงลงมือทำเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องติดตามประเมินผลความสำเร็จด้วย เพื่อที่จะทำให้แน่ใจ ได้ว่าสามารถติดตามทุกการขับเคลื่อนของกลยุทธ์และแผนการทำงานต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด จำเป็นที่จะ ต้องมีระบบวัดค่าความสำเร็จใน 3 ส่วนหลักๆ คือ งบประมาณ สภาพความคิด และหัวใจแห่งการแบ่งปัน STB จะใช้ระบบการบริหารข้อมูลและศูนย์กลางการวิเคราะห์ทำการผลิตตัวชี้วัดแบบ Real-time ที่สามารถ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ STB สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วหากมีความจำเป็น

พรสวรรค์และขีดความสามารถก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการยึดครองใจกลุ่มตลาดประเทศใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีการฝึกอบรมการตลาดอย่างเป็นทางการ และโปรแกรมการพัฒนาที่ทำขึ้นเพื่อทดสอบและ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่การตลาดของ STB เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานด้านการตลาดในหลายๆ ด้าน สำหรับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเองก็จะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมการตลาดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน


บอกเล่าถึงเรื่องราวสำคัญ ของสิงคโปร์

 • ทบทวนแบรนด์
 • แบ่งปันเรื่องราวของประเทศ
 • แคมเปญแบรนด์ระดับโลก
 • เนื้อหาและการเล่าเรื่อง


วางกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวให้ถูกต้อง

 • การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นความเป็นตัวตน
 • สร้างสมดุลในการยอมรับ เพื่อคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโต ที่ยั่งยืน


เพิ่มและปรับปรุงการบริการ การนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น

 • การทำการตลาดแบบใช้ข้อมูลขับเคลื่อน
 • ข้อมูลและศูนย์กลางการแจกจ่าย การบริการ
 • ทำการทดลองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ
 • ทำให้ชาวสิงคโปร์และแฟนสามารถ แบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้าง WOM

 

สรุป
STB จะมุ่งเน้นการทำงานไปที่ 3 กลยุทธ์ เพื่อที่จะแบ่งปันและนำเสนอเรื่องราวของสิงคโปร์ต่อกลุ่ม นักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ถูกต้องตรงตามลักษณะ

 


แปลและเรียบเรียง : กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท.


แปลและเรียบเรียงจาก Marketing Strategy: Of Stories, Fans And Channels โดย Singapore Tourism Board
จากเว็บไซต์ https://www.stb.gov.sg/news-and-publications/publications/Documents/Marketing_Strategy-Of_Stories_Fans_and_Channels.pdf

 TAT 3/2016