งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล

#จนกว่าจะพบกันใหม่

 ดาวน์โหลด PDF TAT Review 1/2017 คลิกที่นี่

download PDF

Foodie Experience.
Food will keep us alive

จุลสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TAT Review ไตรมาส ที่ 1 ปีพศ. 2560 (มค.-มีค.)

 

สารบัญ

 

Tourism on the Move

Tourism Situation

Tourism Trends

Tourism Report

Low Carbon Tourism

Tourism Research

Pop Culture Tourism