บทบรรณาธิการ 

The New Normal ความปกติสุข ในความปกติใหม่

1. The New Normal ณ ปี 2555
เมื่อปี 2555 ททท. จัดสัมมนา ‘เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย’ ปี 5 โดย Theme การสัมมนาในปีนั้น คือ All About Modern Thai Tourism หรือ ‘มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม’ ความเป็นสมัยใหม่ด้านการท่องเที่ยวเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ททท. เปิดประเด็นหลายเรื่อง ทั้งเรื่อง SoLoMo, Sport, Hospitel ในฐานะผู้รับผิดชอบและออกแบบการประชุมในครั้งนั้น หัวข้อการสัมมนาที่ชอบเป็นพิเศษ คือ ‘ท่องเที่ยวตามสั่ง Made by Order, Design by You’ และ หัวข้อ ‘กึ่งยิง กึ่งผ่าน...สร้างสรรค์เกมการตลาดผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา’

มีหัวข้อการสัมมนาที่หยิบยกมาเสนอหัวข้อหนึ่ง เป็นหัวข้อที่ผู้เขียนเพิ่งเริ่มสนใจ และเห็นว่าเนื้อหาน่าจะเกี่ยวข้องกับ ‘ความเป็น สมัยใหม่’ จึงตัดสินใจบรรจุไว้ในกำหนดการ หัวข้อนั้น คือ ‘การกลับสู่ความปกติเดิม และ การก้าวสู่ความปกติใหม่ : เมื่อ Lifestyle Marketing ถูกอธิบายโดยแนวโน้มเรื่อง The Old Normal & The New Normal’

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมเสวนา TOURISM TREND TALK ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2559
‘ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก’

Voluntourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ หรือ การท่องเที่ยวจิตอาสา เป็น ‘มิติใหม่ของการท่องเที่ยว’ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมด้วยการเพิ่มมิติของการเรียนรู้ และมิติของการแบ่งปันเข้าไปในการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้การเดินทางท่องเที่ยวลงตัวไปด้วยมิติทั้งของ ‘ผู้ให้’ และ ‘ผู้รับ’ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเดินทางนั้นจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวสนุกสนาน และอิ่มเอมใจจากสิ่งที่ตนเองได้เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้

ในปัจจุบัน Word-of-Mouth (WOM) หรือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นพลังของการ สื่อสารที่มีอำนาจอย่างเหลือเชื่อในการประกอบการทางธุรกิจต่างๆ โดยผู้ประกอบการในปัจจุบัน ได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจด้านการบริการ เพราะความ ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการกระจายข้อมูลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้ ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเป็นเรื่องปกติ

1 ทุกวันนี้ ใครๆ ก็พูดกันถึง ‘ความปกติใหม่’ หรือ The New Normal ว่ามันคือเทรนด์ คือการโอบรับความแตกต่างหลากหลาย โลกจะก้าวไปสู่สภาวะที่ไม่มีใคร ‘ผิดปกติ’ กันอีกต่อไป เพราะทุกความปกติหรือไม่ปกติ (ในความหมายใดๆ ก็ตาม) สามารถถูกมอง ด้วย ‘สายตาใหม่’ ว่าคือ ‘ความปกติใหม่’ ที่มีกรอบและฐานคิดในแบบของตัวเองได้ แล้ว ดังนั้น การเอาข้อทึกทักล่วงหน้าใดๆ ไปตัดสิน-จึงไม่ใช่เรื่องที่พึงทำ

แต่คำถามที่อยากชวนคุณย้อนกลับไป ตรึกตรองถึงมันเสียก่อนก็คือ,

แล้วคำว่า ‘ปกติ’ ในแบบเดิมนั้น-มัน เกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันเล่า