ภูมิภาคอเมริกา ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ส่งออกนักท่องเที่ยว มายังประเทศไทยในอัตราการเติบโตสูงในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะปกติ อัตราการ เติบโตของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาจะอยู่ที่ร้อยละ 9-14 ต่อปี โดยในปี 2557 ถึงแม้สถานการณ์ทางการเมือง ของไทยจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันบ้าง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวของ ทั้งภูมิภาคก็ยังคงรักษาระดับอยู่ที่ 1,046,401 คน* ลดลงเล็กน้อย จากปี 2556 สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 72,929 ล้านบาท*

โดยมีประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมายัง ประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล อาร์เจนตินา และเม็กซิโก ในขณะที่อัตราสัดส่วน นักท่องเที่ยวที่เดินทางครั้งแรกและนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำ นั้น โครงสร้างลักษณะนักท่องเที่ยวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มากนัก คือยังเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเป็น ครั้งแรก

ทั้งนี้ จากรายงานการศึกษานักท่องเที่ยวหรูหรา ในภูมิภาคอเมริกา ซึ่งได้ถูกเผยแพร่ระหว่างงาน ILTM Americas ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2557 ณ เมืองริเวียรา มายา ประเทศเม็กซิโก ระบุเทรนด์ ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหรูหราในภูมิภาค อเมริกา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเจาะตลาดโดยใช้สื่อ สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหลัก ดังมีประเด็นทีสำคัญ ต่อการปรับตัวสำหรับภาคธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคอเมริกา ดังนี้


‘Small is a new big’ : ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต ของประชากรส่วนใหญ่ของโลก นักท่องเที่ยวในภูมิภาคอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่ม ผู้บริโภคที่บริโภคสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าสื่ออื่นๆ ดังนั้น รูปแบบการสื่อสารกับ ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากการสื่อสารกับคนหมู่มาก เป็นสื่อสาร กับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รวมถึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกในข้อความ การสื่อสาร เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ เข้าใจ และเต็มใจที่จะเผยแพร่ ข้อมูลที่ได้รับแก่บุคคลใกล้ตัวโดยการ ‘แชร์’ ในสื่อสังคมออนไลน์ การ ‘ทำเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่’ เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในกาลเทศะที่เหมาะสมและตรงตามเป้าประสงค์ในการส่งสารไปยังผู้บริโภค เรื่องเล็กๆ ที่ว่า คือการส่งสารที่กะทัดรัด เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ ผ่านระบบมือถือสมาร์ทโฟน และเน้นการนำเสนอด้วยรูปภาพ โดยเชื่อมโยง กับความสนใจเฉพาะของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม


ต้องสั้น ต้องสดใส ต้องเป็นที่จดจำ

ความสนใจของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในการจดจำข้อมูลที่มีขนาดเล็กลง สั้น และเข้าใจง่าย เช่น BuzzFeed ซึ่งจะส่งข้อมูลในรูปของการเปลี่ยนแปลง ข้อความสั้น ตามหน้าเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสื่อสำคัญต่างๆ ในอเมริกาต่างตอบรับเทรนด์ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยการเพิ่มหัวข่าวที่มี ใจความลึกซึ้ง ประทับใจผู้บริโภค รวมทั้งเลือกใช้หัวข่าวเชิงคำถาม ชวนให้ ติดตามต่อ หรือแม้กระทั่งการใช้ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจ ให้ผู้บริโภคกดเข้าไปด้านในเว็บไซต์ กลยุทธ์นี้เป็นการหลอกล่อให้ผู้บริโภค คลิกเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลแบบเต็มเนื้อหาซึ่งจะส่งผลลัพธ์ในการนำเสนอ ข้อมูลในเชิงลึกได้อย่างครบถ้วน เทรนด์การชักจูงผู้บริโภคให้เข้าถึงข้อมูลด้วย หัวข่าวที่สั้นและน่าประทับใจยังถูกนำไปใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ ดังจะเห็นได้จาก การจำกัดจำนวนตัวอักษรในการโพสต์ของทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค เป็นต้น


ละตินอเมริกา : สมาร์ทโฟน คือสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์นี้กับธุรกิจการท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Travel Business) สามารถทำได้โดยการเพิ่มความคิด สร้างสรรค์ลงในหัวข้อ หลีกเลี่ยงคำที่เยิ่นเย้อ ไม่จำเป็น และ ไม่เกี่ยวข้องกับ ‘ความหรูหรา’ เช่นการนำเสนอ Brand Message กับภาพหรือวิดีโอในกลุ่มลูกค้าเฟซบุ๊ค เป็นต้น จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2013 มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มากกว่า 414 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 ของประชากร ทั้งหมด แต่ในจำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่เหล่านั้น ส่วนใหญ่ยังคง เป็นโทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้เพียงโทรฯ เพื่อติดต่อสื่อสารเท่านั้น สมาร์ทโฟนยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ทำให้การคัดแยกผู้ใช้ สมาร์ทโฟนเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีความมั่งคั่งเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ถึงอย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการแข่งขันด้าน การพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้ราคาของสมาร์ทโฟนถูกลง ผู้ให้ บริการสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวหรูหรา ยังคงใช้ สมาร์ทโฟนเป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าหรูหราได้ ในช่วงเวลาอันสั้นนี้ หรือจนกว่าสมาร์ทโฟนจะกลายเป็นอุปกรณ์ สำหรับบุคคลทั่วไปนั่นเอง

 

เป้าหมายเล็ก ผลลัพธ์มหาศาล

ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ อนุญาตให้โพสต์โฆษณาซึ่งสามารถระบุกลุ่มผู้รับข้อมูลได้ การจัดการเป้าหมายกลุ่มเล็กด้วยการส่งสารที่ตรง ต่อความสนใจและถูกต้องตามคุณสมบัติที่แต่ละผู้ผลิต กำหนด จะทำให้ผู้รับสารรู้สึกถึงความสำคัญที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น การที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คติดตามเฟซบุ๊คเพจ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น เพจขายสินค้าออนไลน์ เพจกีฬาฟุตบอล จะส่งผลให้การเลือกโฆษณาที่โชว์ ด้านข้าง Feed ของเฟซบุ๊คเกี่ยวข้องกับสินค้าและความ สนใจเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้าถึงการบริการได้ ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวหรูหราประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ได้อย่างไร? ‘แค่ครั้งละคนเท่านั้น’

ในสื่อสังคมออนไลน์ยุคปัจจุบัน นักท่องเที่ยวนิยมขอคำปรึกษาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือแม้แต่ศึกษาข้อมูลความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ TripAdvisor ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับบริษัทนำเที่ยว ในการหาลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทนำเที่ยวที่ประสบความสำเร็จด้านการให้คำแนะนำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะไม่แสดงตัวว่าเป็น บริษัทนำเที่ยว แต่เป็นในลักษณะของบุคคลผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยว โดยจะสร้างคุณสมบัติของแต่ละบุคคลให้เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยวสาขาต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านตั๋วเครื่องบินราคาถูก ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวของแต่ละ ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จะขอคำปรึกษา ผ่านการสร้างคอมเมนต์ ที่ปรึกษาสามารถตอบคอมเมนต์ของแต่ละคนได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงแฝงการเสนอขาย ผ่านบริษัทนำเที่ยวของตน แต่ต้องเป็นไปอย่างแยบยล และไม่ดูเป็นการโฆษณาอย่างเด่นชัดจนเกินไป


ความแตกต่างของนักท่องเที่ยวอเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา

นักท่องเที่ยวจากทั้ง 2 ภูมิภาคมักจะสร้างคำแนะนำจากประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น การสร้างกระทู้ในเฟซบุ๊ค การสร้างรีวิวในเว็บไซต์ Tripadvisor ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกสร้างในวันจันทร์ หลังจากการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ ในการสร้างกระท้แู ละรีวิว นักท่องเที่ยวจากทั้ง 2 ภูมิภาคมักจะมีจุดสนใจในมาตรฐานที่ต่างกัน นักท่องเที่ยวจากละตินอเมริกา จะสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับห้องนอน และอาหารเช้ามาก เป็นพิเศษ โดยช่วงเวลาที่มีการโพสต์มากที่สุดคือระหว่างเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ในขณะที่ นักท่องเที่ยวอเมริกาเหนือ จะสนใจในรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการ บริการ เช่น ทัศนคติ ของพนักงาน และความสะอาด เป็นต้น โดยช่วงเวลาที่นิยมโพสต์รีวิวและกระทู้จะอยู่ในช่วง เดือนเมษายนเป็นหลัก
เทรนด์ทางการท่องเที่ยวดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับธุรกิจที่จะมุ่งเป้าไป เจาะตลาดนักท่องเที่ยวอเมริกา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตลาดกระเป๋าหนักที่ใช้จ่ายสูง เมื่อเทียบกับ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เทรนด์ทางการท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์จะส่งผลให้ธุรกิจทางการท่องเที่ยวได้รับผล เชิงบวกและชนะใจลูกค้าได้ในระยะยาว


 

* ตัวเลขประมาณการ แหล่งที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง : พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์ - พนักงานวางแผน กองวิจัยการตลาด ททท.

Back to top

TAT 3/2015