กระเป๋าผ้าขาวม้าสุดน่ารักและหนังสือ 3-30-300 น้องสุดใจชวนกิน ดื่ม เที่ยว ทั่วประเทศไทย

 

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ e-TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 3/2555

 1. คุณสายชล สิงห์สุวรรณ
 2. คุณแสงเพชร์ ศิริชากูล
 3. คุณกฤติน สุทธิบริบาล

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับ กระเป๋าผ้าขาวม้าสุดน่ารัก และหนังสือ 3-30-300 น้องสุขใจชวนกิน ดื่ม เที่ยว ทั่วประเทศไทย

กองบรรณาธิการ e-TAT Tourism Journal ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์อย่างล้นหลาม ทั้งนี้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 100 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็น พวงกุญแจน้องสุขใจ และจุลสารวิชาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับพิมพ์ 4 สี เป็นระยะเวลา 1 ปี (รวม 4 ฉบับ) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รายชื่อผู้โชคดีตอบแบบสอบถาม

 1. คุณอิงกมล วรจินดา
 2. คุณลักษณจิต สวนแก้ว
 3. คุณพรฌาธิญา ชัยวรรณวุฒิ

ทั้งสามท่านจะได้รับ
กระเป๋าลายผ้าขาวม้า และหนังสือ “จากพลังงานถึงถุงผ้า” แนวปฏิบัติสู่การท่องเที่ยวสีเขียวที่ยั่งยืนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 1 ชุด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 5”
ในแนวคิด
“มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม:
All about Modern Thai Tourism”

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30-17.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายชื่อผู้โชคดีตอบแบบสอบถาม ประจำไตรมาส 1/2555 จำนวน 3 รายคือ

1. คุณนิมิต ซุ้นสั้น
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
2. คุณพีรยา ไมพานิช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
3. คุณจันทิรา มั่นเกียรติกุล
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ทั้งสามท่านจะได้รับ
กระเป๋าใส่ iPad ลายผ้าขาวม้า และหนังสือ Amazing Thailand Paradise
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 1 ชุด

 1. อบรมการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์สมัยใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว  จำนวน 2 ครั้ง   (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
 2. สัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับตลาดต่างประเทศ  จำนวน 1 ครั้ง (เสียค่าลงทะเบียนจำนวน 800 บาทต่อท่าน)
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 4 ครั้ง
 4. อบรมการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)   จำนวน 4 ครั้ง 
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 3 ครั้ง
 6. บูรณาการการจัดอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ  (ไม่มีค่าลงทะเบียน) จำนวน 2 ครั้ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก จากการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ e-TAT Tourism Journal ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554

 • คุณภูเกริก บัวสอน
  เขตภาษีเจริญ กทม 10160
 • คุณมนัสรา เรียนสุเมธธราดล
  กรุงเทพฯ 10600
 • คุณสุพัตรา ฉิ่งทอง
  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

รายชื่อผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก จากการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ e-TAT Tourism Journal ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554

1.คุณนิชากรณ์ มั่นบุญสม (นครปฐม)
2.คุณภิสันติ์ ตินะคัต (พิษณุโลก)
3.คุณ Patcharee Thanee (อุบลราชธานี)

 

โดยผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋าผ้า และสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหนังสือ
“คนเล่าเรื่อง เมืองน่ารัก” 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจากการตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ e-TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 1 และ 2 ปี 2554

 1. คุณรวินันทน์ โพธะ
 2. คุณญาณาธร เธียรถาวร
 3. คุณจุฬาพรรณ แม้นมินทร์
 4. คุณปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร
 5. คุณนาถชนก บุญจันทร์ต๊ะ
 6. คุณนิมิต ซุ้นสั้น

โดยผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋าผ้า และสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน 1 ชุด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เปิดอบรมสัมมนา เพื่อสร้าง นักการตลาดมืออาชีพ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
จำนวน ๕ หลักสูตร
โดยเชิญชวนผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ดังนี้

 


ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ ทำเกมส์ในช่วงสั้น
จะใช้ “Thainess” เป็นตัวเปิดเกมส์ และใช้ “Hosts VS Guests” เปลี่ยนสลับ สับขาหลอก
พร้อมวางแผนเฝ้าระวัง เพื่อเลี่ยงความเสี่ยง เรื่อง “การเมือง” และ “พิบัติภัย”
มาร่วมลุ้นว่า เกมส์จะเปลี่ยนได้หรือไม่

เข้าชมและร่วมเชียร์ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554
เวลา 09.30–17.00 น. ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

หนังสือ Lady Journey จะพาคุณผู้หญิงเที่ยวไทยไปในต่างจุดหมายต่างบุคลิก ทว่าในจุดประสงค์เดียวกัน ก็เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้ออกไปพักผ่อน ออกไปพบประสบการณ์หลากหลายในแต่ละจุดหมายท่องเที่ยว และที่สำคัญ ออกไปสัมผัสเมืองไทยของเราให้เห็นกับตา รู้สึกกับตัวได้เองว่า ช่างน่าอัศจรรย์เพียงใด

เที่ยวเมืองไทยอย่างไรก็ไม่เคยเบื่อ


รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 3/2559

 1. คุณวัณณิตา บุญรินทร์
  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
 2. คุณพิมพร ศรีรุ่งเรือง
  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
 3. คุณนิศาชล สกุลชาญณรงค์
  จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับตุ๊กตาน้องสุขใจ ขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ

Tourism Trend Talk ครั้งที่ ๔
"GEN Y กับ LIFESTYLE TOURISM"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ C.A.M.P. AIS ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงานฟรี
สนใจ ลงทะเบียนคลิกที่นี่

#EXPAT Fair, Thailand 2016
เสาร์ 1 - อาทิตย์ 2 ตุลาคม
ณ Fragrant Park, สถานี BTS ทองหล่อ
เข้าร่วมงานฟรี

ขอเชิญ ลงทะเบียนร่วมงาน เพื่อลุ้นรับของที่ระลึก
http://www.expatfairthailand.com/