รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 1/2559

  1. คุณศศิวิมล ณราช จ.ปทุมธานี

  2. คุณชฎารัตน์ มงคลสวัสดิ์  จ.สงขลา

  3. คุณเบญจพร สารพรม จ.สุรินทร์

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับ Power Bank Amazing Thailand
ขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ