Tourism Trend Talk “ท่องเที่ยวไทย ใน เทรนด์โลก” ครั้งที่ 1

อังคารที่ 26 มกราคม 2559
เวลา 09:00-12:00
ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รีบจองด่วนก่อนที่เต็ม
 
ติดต่อสอบถาม
คุณภัทชา 08 4147 7028
คุณวิโรจน์ 08 7420 7989