รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซด์ TAT Review Magazine ประจำไตรมาส 3/2558

  1. นายสุกฤษณ์ นนทศิลา จ.ศรีสะเกษ
  2. คุณวีนัส อินต๊ะมา
  3. น.ส.ปัทมา ธนกาญจน์ กรุงเทพฯ

ทั้ง 3 ท่านจะได้รับกระเป๋าผ้า 2015 Discover Thainess