ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ภาพใหญ่ คมชัด อ่านง่ายที่

http://intelligencecenter.tat.or.th/ewtadmin/ewt/admin/ewt_news.php?nid=1787
(สมัครสมาชิก)

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว
www.tourismthailand.org/TATIC

 ตัวอย่างในเล่ม (JPG low res)