ต้มยำทำแกง 

รายชื่อผู้อ่านที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ TAT Tourism Journal ประจำไตรมาส 3/2014

  1. คุณอชิรญา สุภา นครราชสีมา
  2. คุณพิสมัย คำก้อแก้ว เชียงราย
  3. คุณนิพาภรณ์ แสงสว่าง สมุทรปราการ

โดยทั้ง 3 ท่านจะได้รับหนังสือต้ม ยำ (ทำ) แกง กับสมุนไพรและเครื่องเทศไทย