tourism trend talk 3

ภาพถ่ายในงาน
Tourism Trend Talk
“ท่องเที่ยวไทย ใน เทรนด์โลก” ครั้งที่ 1
อังคารที่ 26 มกราคม 2559
เวลา 09:00-12:00
ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ