การเสวนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” 3/2555 ในหัวข้อ Art Normal: Wrapping the City เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ Tourism Library การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เจ้าของรางวัลศิลปินดีเด่นศิลปาธร สาขาออกแบบประจำปี 2553 และผู้ก่อตั้งหอศิลป์ร่วมสมัย เถ้าฮงไถ่ d Kunst ผู้มีความมุ่งมั่นในการปั้นราชบุรีให้เป็นเมืองศิลปะร่วมสมัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนิทรรศการ “ปกติศิลป์ ART normal: ทุกบ้านคือแกลเลอรี่ ทุกที่คือหอศิลป์” ที่นำพื้นที่สาธารณะในชุมชนมาเผยแพร่ศิลปะ เช่น เรือข้ามฟากที่มีผลงานของหม่อมหลวงโต จิราธร จิรประวัติ และ คุณทวีศักดิ์ ศรีทองดี เรื่องสั้นเรื่องแรกของประภัสสร เสวิกุล ที่เขียนบนเขื่อนยาว 80 เมตร สูง 6 เมตร ริมแม่น้ำแม่กลอง และงาน Graffiti  ของกลุ่ม JAR TOWN บนผนังตึกขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านในชุมชนมอบให้เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะของกลุ่มเยาวชน