เสวนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” 2/2555 ในหัวข้อ Improvise your life, Improvise your traveling โดย ภราดล พรอำนวย (ปอ North Gate) นักดนตรีแจ๊สที่แบกแซกโซโฟนออกเดินทางด้วยเท้าผสมกับโบกรถจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านประเทศลาว จีน มองโกเลีย รัสเซีย สาธารณรัฐลัตเวีย เยอรมนี เบลเยียม กระทั่งไปสุดปลายทางที่ฝรั่งเศส และเป็นที่มาของนิทรรศการ Trans Siberian Sketch Book Exhibition และหนังสือ "ลมใต้ปอด" เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 13.30-15.00 น. ณ Tourism Library การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย