“ห้องสมุดการท่องเที่ยว” (Tourism Library) เปิดตัวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ในเวลา 14.00 น.โดยนอกจากจะมีพิธีเปิดแล้ว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ห้องสมุด ที่นี่ ที่รัก” โดยคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ คุณโตมร ศุขปรีชา และคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา