เสวนา "จับเทรนด์ GEN Y"
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559
งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด จัดเสวนาเรื่อง จับเทรนด์ Gen Y ณ ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากร และบล็อกเกอร์กลุ่ม Gen Y ชื่อดังมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ทรงกลด บางยี่ขัน สิทธิพร ญาณอรุตวงศ์ และดนยา บุนนาค

ไฟล์วิดีโอ ตัดแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1

 

ส่วนที่ 2