13247682_1772582826308172_8036778832325941567_o

วิดีโอสัมมนา Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3 ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน?
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้อง AUDITORIUM ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จ.เชียงใหม่

ไฟล์วิดีโอแบ่งเป็น 2 ช่วง

 

ช่วงที่ 1

+

ช่วงที่ 2

+

link playlist ทั้ง 2 ช่วง https://www.youtube.com/watch?v=qx9p1OmTtCI&list=PLGZMFCwdtYuCp8M7JENjoK0jUcQh8TZfb