วิดีโอสัมมนา Tourism Trend Talk “ท่องเที่ยวไทย ใน เทรนด์โลก” ครั้งที่ 1

อังคารที่ 26 มกราคม 2559
เวลา 09:00-12:00
ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

 

ไฟล์วิดีโอ มีสองส่วน

ส่วนที่ 1/2

ส่วนที่ 2/2