คลิกเพื่อดูจาก www.youtube.com

 วิดีโอการสัมมนา "เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย" ปี 3
ท่องเที่ยวทศวรรษใหม่ ไร้กรอบและขอบเขต
Tourism Unbound: The Road to Nowhere
(พศ.2553)