คลิกเพื่อดูจาก www.youtube.com

วิดีโอการสัมมนา "เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย" ปี 2
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
วันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พศ.2522