คลิกเพื่อดูจาก www.youtube.com

 วิดีโอการสัมมนา "เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย" ปี 1
Thailand Tourism Outlook
(พศ.2551)