ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นหัวข้อ “ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุม ททท.  สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ภายใต้โครงการจัดทำผลสำรวจ TAT Tourism Poll ที่ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 เพื่อนำเอาข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยมาใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    

 

การสำรวจโพลครั้งนี้ ททท. มุ่งประเด็นเพื่อดูว่าจากภาวะเศรษฐกิจไทยชะลอตัว การท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยทำการสำรวจข้อมูลจำนวน 2,100 ตัวอย่าง จากกลุ่มผู้ประกอบการ 700 ตัวอย่าง และประชาชน 1,400 ตัวอย่าง ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย 7 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา  

 

จากประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า เศรษฐกิจไทย จะขยายตัวร้อยละ 3.8 - 4.3% โดยช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชนลดลง ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้านถีบตัวสูงขึ้น ททท. จึงนำมาสู่การจัดทำโพล เพื่อต้องการทราบว่า เมื่อเศรษฐกิจไทยเป็นเช่นนี้ ประชาชนคนไทย ยังต้องการเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คาดว่าธุรกิจของตนจะเป็นอย่างไร

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน พบว่าประชาชนต่างรับรู้ผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยชะลอตัว โดยเพิ่มความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายของตน แต่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.2) ยังตั้งใจเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้งในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ เชียงใหม่ คาดว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศจะคึกคักและผู้คนจะอยู่ในบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวต้อนรับหน้าหนาว

 

ด้านความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวในไตรมาสสุดท้าย และรายรับจะลดลง ร้อยละ 22.9% ขณะที่ผู้ประกอบการประมาณ 1 ใน 4 ที่คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.4% โดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ ชลบุรี และภูเก็ต ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้งนี้กล่าวได้ว่าผู้ประกอบการโดยรวมไม่คิดว่าการท่องเที่ยวจะเป็นพระเอก ที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น (ยกเว้นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้น)

 

อย่างไรก็ตาม แม้ผลจากการสำรวจครั้งนี้ จะยังบอกไม่ได้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นพระเอกหรือไม่ แต่อีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดี คือ สัญญาณบวกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่ต้นปี จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างประเทศรายสัญชาติ ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วง 8 เดือนแรก ปี 2556 ของกรมการท่องเที่ยว พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นถึง ร้อยละ 21 และในไตรมาสสุดท้าย ททท. คาดว่าการท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง และประมาณการว่าในปีนี้ ประเทศไทยน่าจะได้รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 26 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.48) เกินจากเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น เชื่อว่าท่องเที่ยวของไทยจะยังคงสดใส และช่วยนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศได้อย่างแน่นอน

 

ภาพวิดีโอ “ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?”

คลิกเพื่อดูจาก www.youtube.com

 

เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจโพลหัวข้อ ท่องเที่ยว : พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ? 

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสารประกอบคำบรรยายจาก slideshare.net