ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปี 2556

นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย หรือที่เรียกว่า “TAT Tourism Poll” ณ ห้องประชุม ททท. อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

การจัดทำผลสำรวจดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  การสำรวจโพลครั้งนี้ ททท. มุ่งประเด็นเพื่อดูผลกระทบจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวตลาดจีน รัสเซีย ซึ่งจะเป็นการเตรียมรับมือกับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวทั้งสองตลาด โดย ททท.ทำการสำรวจข้อมูลจำนวน 2,163 ตัวอย่าง จากกลุ่มผู้ประกอบการ 1,068 ตัวอย่าง และประชาชน 1,095 ตัวอย่าง ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย 7 พื้นที่ ได่แก่ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา  

 

จากสถานการณ์การขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นมากของนักท่องเที่ยวจากตลาดจีนและรัสเซีย  ในช่วงปี 2550 – 2555 มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งด้านจำนวนและรายได้ แต่การเติบโตของทั้งสองตลาดเป็นไปแบบไม่มีคุณภาพ โดยการเติบโตของรายได้จากตลาดจีนและรัสเซีย พึ่งพาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อทริปไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร

 

ในความคิดเห็นเชิงบวกที่ได้จากกลุ่มผู้ประกอบการ มองว่าการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้รวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น และมีรายรับอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากชาวจีนเดินทางมาเที่ยวทั้งปี แต่พบว่ามีกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติบางตลาด อาทิ สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างปัญหาของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่  ปัญหาเสียงดังจากการพูดคุย/ตะโกน โวยวาย (ร้อยละ 26.3) ปัญหาจำนวนนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นลดลง (ร้อยละ 23.4) ปัญหาความสกปรกต่างๆ เพิ่มขึ้น จากการไม่รักษาความสะอาด (ร้อยละ 21.9) ปัญหาการสื่อสารกันไม่เข้าใจ (ร้อยละ 15.0)

 

เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี สวีเดน และนำมาสู่ปัญหาการแฝงตัวเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย (ร้อยละ 14.6) ปัญหาไม่เคารพ และไม่ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ที่ไปใช้บริการ (ร้อยละ 10.4) ปัญหาการใช้กำลังก่อเหตุทะเลาะวิวาท (ร้อยละ 10.4) ปัญหาการสื่อสารกันไม่เข้าใจ (ร้อยละ 9.2)

 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการสำรวจครั้งนี้ สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับมือตลาดจีน รัสเซีย โดยเน้นความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการ ในการควบคุมดูแลการเข้า-ออกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย การตรวจสอบและดูแลการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทราบถึงค่านิยม และวัฒนธรรมไทย สิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำเพื่อจะได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ก่อนการเดินทางเข้ามาประเทศไทย มีการจัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งเตือนสิ่งที่ควรรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของ ททท. จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างตลาด มุ่งเน้นส่งเสริมตลาดระดับบนอย่างจริงจัง

 

ภาพวิดีโอ “ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย”

คลิกเพื่อดูจาก www.youtube.com

 

 

เอกสารประกอบการแถลงผลการสำรวจโพลหัวข้อ “ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย”