เอกสารประกอบการอบรมการตลาดท่องเที่ยว เมย. - สค.54

เอกสารประกอบการนำเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ 

 

คลิกเพื่ออ่านและดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยายจาก slideshare.net