เอกสารสรุปการสัมมนา
"เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย" ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป ... ไม่เหมือนเดิม

(Tourism Onward : Now and Then) 
12 มิถุนายน 2554