เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 7 (พศ.2557)"เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 7  (พศ.2557)
สรุปสาระสำคัญการสัมมนา เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 7

ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นไว้และมองไปข้างหน้า
Keep Calm and Looking Forward to 2020

8 มิย 2557
ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี