เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี7 พศ.2557   เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี5 พศ.2555
  เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี 7 พศ.2557   เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี 5 มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม: All about Modern Thai Tourism
เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี4 พศ.2554 การตลาดสมัยใหม่ :
กลไกสู่ความสำเร็จของ
ธุรกิจท่องเที่ยว 
เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี3 พศ.2553 เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ปี2 พศ.2552
โครงการส่งเสริมความรู้การตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว การตลาดสมัยใหม่ : กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2553  วันที่ 13 มิถุนายน 2553 Thailand Tourism Outlook 2010 เอกสารสรุปการสัมมนา เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 2552 (2009) 6-7 มิถุนายน 2552