สรุปสาระสำคัญ การประชุมสุดยอด WTTC 2017
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Transforming Our World
WTTC Global Summit 2017

 

เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 7 (พศ.2557)"เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 7  (พศ.2557)
สรุปสาระสำคัญการสัมมนา เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ปี 7

ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นไว้และมองไปข้างหน้า
Keep Calm and Looking Forward to 2020

8 มิย 2557
ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 5 มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม: All about Modern Thai Tourism

"เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ปี 5  (พศ.2555)
มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม:
All about Modern Thai Tourism

วันที่ 10 มิถุนายน พศ.2555 ห้องจูปิเตอร์ 4-7
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เอกสารสรุปการสัมมนา
"เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย" ปี 2554 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
ท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป ... ไม่เหมือนเดิม

(Tourism Onward : Now and Then) 
12 มิถุนายน 2554

 Open publication

โครงการส่งเสริมความรู้การตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว การตลาดสมัยใหม่ : กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว

 

สรุปการบรรยาย
โครงการส่งเสริมความรู้การตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
การตลาดสมัยใหม่ : กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว