ฉบับที่ 3/2553


 ดาวน์โหลดจุลสารฯ และอ่านออนไลน์คลิกที่นี่

“ประเทศที่น่าอยู่สำหรับพลเมืองในประเทศนั้นๆมันย่อมเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว”

 

มันยังเป็นจริงตามนั้น ขอยืนยัน การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของคนในสังคม ซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญ  มันไม่ง่าย เพราะแต่ละคนล้วนคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องผลประโยชน์ รวมถึงความดีงาม (ที่ไม่น่าจะมีใครผูกขาดความดีงามไว้เพียงกลุ่มเดียว) และหลักศีลธรรม (ที่ไม่ควรมีใครยัดเยียดหลักศีลธรรมของตนเองให้กับผู้อื่น) ดังนั้น พื้นที่ที่น่าอยู่สำหรับพลเมืองในประเทศนั้นๆ คือ พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องความดี ความงาม และความจริง

 

ถ้าเป็นดั่งนี้แล้ว ย่อมไม่เป็นที่น่าสงสัยว่า ประเทศนั้น ย่อมเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว โดยไม่ต้องรอให้องค์กรท่องเที่ยว หรือสำนักการตลาดใดมาป่าวประกาศ ไม่ต้องกังวลว่า ปีนี้ จะติดอันดับ “น่าท่องเที่ยวโลก” หรือไม่ ไม่ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อแข่งขันกับใคร ไม่ต้องวนเวียนอยู่กับถ้อยคำที่สวยงาม  จริงๆแล้ว การส่งเสริมการท่องเที่ยวมันง่ายดายขนาดนี้เชียวหรือ ลองค่อยๆใช้หัวใจที่เปิดกว้าง และอ่อนน้อมถ่อมตน มองข้ามเรื่องช่องว่างทางรายได้  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ แต่ให้ลองถามใจตนเอง เรื่อง ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีและการได้รับความเคารพจากคนอื่น ลองดู และจะรู้ว่า มันง่าย หรือ ยาก

 

พบกันใหม่ ขอให้ ไทยนี้รักสงบ
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล 

 


สารบัญ

 

* สถานการณ์ท่องเที่ยว
-  สรุปสาระสำคัญจากยูโรมอนิเตอร์เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2553 แอฟริกาใต้ และทั่วโลกต่างคลั่งไคล้ฟุตบอล และการประท้วงทางการเมืองในไทยส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

* การประชุมสัมมนา
สรุปสาระสำคัญจากการประชุม International Medical Tourism & Travel 2010
การทำตลาด Midical Tourism สำหรับสถานพยาบาล
สรุปประเด็นสำคัญจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว ITB Berlin Convention 2010, Germany (ตอนที่ 1)
แนวโน้มการท่องเที่ยวทั่วโลก และ Cultural Tourism: Can a Vacation Close to Home Still be an Exotic Experience
รายงานการเดินทางเข้าร่วมงาน Mekong Tourism Forum 2010 (MTF) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

* บทความด้านการท่องเที่ยว
สรุปผลการสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2552
ทัศนคติและแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล นักท่องเที่ยวกลุ่ม In Trend  "เรียนรู้คู่กระแส" Explorer "บุกเบิกค้นหา" Festive "สนุกสนานเริงรื่น" Friend & Lovers "เพื่อเพื่อนและแฟน" Family Value "ครอบครัวสำคัญ" และ Safety Techie "สะอาดปลอดภัยและทันสมัย"

* สรุปสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยปี 2553
ท่องเที่ยวไร้กรอบและขอบเขต (Tourism Unbound : The Road to Nowhere)
การตลาด ว่าด้วย อารมณ์ มนตรา และอุปาทาน
ค้นหาตัวตนบนเส้นทาง
นักท่องเที่ยวขั้นกว่าในอนาคต
นิดหนึ่ง คือ พอดี

* นานาสาระน่ารู้
Mass Mingling : เมื่อชาวออนไลน์พร้อมใจกันปาร์ตี้