ยุทธศักดิ์ สุภสร

  • การนำเสนอทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ปี 2561
    โดย : ดร. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
    ได้แถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีคณะกรรมการ ททท. ผู้บริหาร ททท. และผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยตั้งเป้าหมายจากรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 และนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างแท้จริง...