กองแผนนโยบาย ททท.

  • ปลายปี 2558 หรือ ปี 2015 คือปีที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานอย่างเสรี การถักทอความร่วมมือครั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม / การเมือง และวัฒนธรรมที่หลายประเทศในโลกล้วนจับตามองความเคลื่อนไหวครั้งนี้